Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 14.9.22

Aika 14.9.2022, klo 15:00

Paikka Järvenpää, Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

§ 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 98 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 99 Hyvinvointialueen johtajan valinta

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Lisäksi aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää

 1. suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin,​
 2. virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,​
 3. todeta, ​että valinta on ehdollinen siihen asti, ​kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 100 Johtajien pätevyysvaatimukset (muut kuin hyvinvointialuejohtaja) sekä hakuilmoitusluonnokset

Esitys: Aluehallitus päättää vahvistaa johtaville viranhaltijoille kelpoisuusehdot seuraavasti:

 • Palvelujohtaja, ​Terveyspalveluiden ja sairaanhoidon palvelualue: laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta
 • Palvelujohtaja, ​Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Palvelujohtaja, ​Aikuisten, ​mielenterveys-​,​päihde-​ja sosiaalipalveluiden sekä lasten, ​nuorten ja perheiden palvelualue: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​ riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Tieto-​ja digijohtaja: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ​riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Rahoitus-​ja talousjohtaja: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ​riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Hallintojohtaja: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ​riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Henkilöstöjohtaja: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​ riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus
 • Integraatiojohtaja: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​ riittävä johtamiskokemus ja toimialan tuntemus

Lisäksi aluehallitus päättää

 1. valtuuttaa HR-​päällikön laatimaan ja julkaisemaan hakuilmoitukset henkilöstöjaoston ja aluehallituksen antamien valmisteluohjeiden mukaisesti.
 2. että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta välittömästi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 101 Hyvinvointialueen johtajarekrytoinnit

Esitys: Aluehallitus päättää:

 1. että Aikuisten mielenterveys-​​,​​ päihde-​​ja sosiaalipalveluiden sekä lasten,​​ nuorten ja perheiden palvelualueen palvelujohtajan ja Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen palvelujohtajan virat täytetään avoimella haulla liitteenä olevan rekrytointiprosessin mukaisesti.
 2. että muiden johtavien viranhaltijoiden (palvelujohtaja Terveyspalvelut ja sairaanhoito,​​ tieto-​​ja digijohtaja, ​​rahoitus-​​ja talousjohtaja, ​​hallintojohtaja,​​ henkilöstöjohtaja ja integraatiojohtaja) virat täytetään kiinnostuksenilmaisun ja ansiovertailun perusteella ja liitteenä olevan rekrytointiprosessin mukaisesti.
 3. julistaa kohdassa 1 mainitut kaksi palvelujohtajan virkaa haettavaksi ajalla 16.-​30.9.2022
 4. julistaa kohdassa 2 mainitut muiden johtavien viranhaltijoiden virat haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä ajalla 16.-​30.9.2022 rekrytointiprosessin mukaisesti
 5. valtuuttaa erikseen nimetyn valinnan valmisteluryhmän huolehtimaan kohdan 3 ja 4 rekrytointiprosesseista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 102 Valinnan valmisteluryhmän nimeäminen

Esitys: Aluehallitus päättää nimetä johtajien valinnan valmisteluryhmän seuraavasti

 1. aluehallituksen puheenjohtajisto: Helinä Perttu,​ Tarja Edry, ​Irma Pahlman
 2. aluevaltuuston puheenjohtajisto: Eemeli Peltonen,​ Kalle Ikkelä, ​Tuija Reinikainen,​ Arto Järvinen
 3. valintaryhmän sihteeristöön Monica Hostio ja Petja Harakka

Päätös: Aluehallitus päätti nimetä johtajien valinnan valmisteluryhmän seuraavasti

1.    aluehallituksen puheenjohtajisto: Helinä Perttu (pj), Tarja Edry, Irma Pahlman

2.    aluevaltuuston puheenjohtajisto: Eemeli Peltonen, Kalle Ikkelä, Tuija Reinikainen, Arto Järvinen

3.    hyvinvointialuejohtaja

4.    valintaryhmän sihteeristöön Monica Hostio ja Petja Harakka

§ 103 Henkilöstön siirtosopimus koskien siirtymistä hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan henkilöstön siirtosopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 104 Hyvinvointialueen visuaalinen ilme

Esitys: Aluehallitus päättää,​ että Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen virallinen nimi yhdistetään valmistelun yhteydessä laadittuun visuaaliseen ilmeeseen liitteen mukaisesti vuoden 2023 alusta.

Päätös: Aluehallitus päätti hyväksyä vaihtoehdon (A) eli, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen virallinen nimi yhdistetään valmistelun yhteydessä laadittuun visuaaliseen ilmeeseen liitteen mukaisesti vuoden 2023 alusta.

§ 105 Vuoden 2022 talousraportointi

Esitys: Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteutumisen tammi-​ heinäkuulta 2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 106 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hyvinvointialueelle antaman selvityksen täydentäminen

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Lisäksi aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän hallintopäällikön 23.6.2022 § 3 ja 8.9.2022 § 5 tekemät selvityksen täydennykset
 2. että Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymähallituksen 15.2.2022 § 20 selvityksessä sekä hallintopäällikön edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 107 Eteva kuntayhtymän Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle antaman erityishuoltopiirin omaisuutta, sopimuksia ja vastuita koskevan selvityksen täydennys

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen ja
 2. ehdottaa aluevaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 108 Vantaan kaupungin selvityksen täydennys Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle pelastustoimelta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää:

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin selvityksen.
 2. merkitä tiedoksi varattu oikeus täydentää annettua selvitystä tarvittaessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 109 Järvenpään kaupungin selvityksen täydennys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Järvenpään kaupungin 6.6.2022 § 5 tekemän selvityksen täydennyksen
 2. että Järvenpään kaupunginhallituksen 16.2.2022 § 48 selvityksessä sekä edellä mainitussa täydennyksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka, ​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 3. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 110 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää

 1. että Uudenmaan päihdehuoltokuntayhtymän selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 2. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 111 Mäntsälän kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää

 1. että Mäntsälän kunnanhallituksen 14.2.2022 § 39 selvityksessä mainittu omaisuus,​lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 2. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 112 Hyvinkään kaupungin hyvinvointialueelle annettavan selvityksen täydennys

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Hyvinkään kaupungin 4.7.2022 § 192 tekemän lisäselvityksen
 2. että Hyvinkään kaupunginhallituksen 28.2.2022 § 54 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus, ​lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 3. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 113 Pornaisten kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää

 1. että Pornaisten kunnanhallituksen 21.2.2022 § 25 selvityksessä mainittu omaisuus,​lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 2. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 114 Tuusulan kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää

 1. että Tuusulan kunnanhallituksen 28.2.2022 § 79 selvityksessä mainittu omaisuus, ​lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 2. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 115 Nurmijärven kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää

 1. että Nurmijärven kunnanvaltuuston 28.2.2022 § 12 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 2. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 116 Eteva kuntayhtymän hallinnolliseen perintöön liittyvien vastuiden siirto

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä Etevan kuntayhtymän hallinnollisen perinnön vastuiden hallinnoinnin siirtämisen Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle sillä edellytyksellä, ​että tästä aiheutuvat kustannukset jaetaan omistusosuuksien mukaisesti ja että Eteva -​ kuntayhtymästä eri hyvinvointialueille siirtyvät työntekijät  ovat tarvittavilta osin käytettävissä siirtyvien vastuiden täytäntöönpanossa ja myös näiltä osin työpanoksen käytöstä aiheutuvat kustannukset jyvitetään hyvinvointialueille omistusosuuksien mukaisesti.
 2. edellyttää,​ että hyvinvointialueiden viranhaltijoiden kesken käydään keskinäiset sopimusneuvottelut

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 117 Eteva kuntayhtymän tilinpäätöksen 2022 ja muiden talous vastuiden siirtäminen

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä Eteva kuntayhtymän tilinpäätöksen 2022 laadintavastuun ja muiden talousvastuiden hallinnoinnin siirtämisen Keski-​ Uudenmaan hyvinvointialueelle, ​sillä edellytyksellä, ​että tästä aiheutuvat kustannukset jaetaan omistusosuuksien mukaisesti ja että Eteva -​kuntayhtymästä eri hyvinvointialueille siirtyvät työntekijät  ovat tarvittavilta osin käytettävissä siirtyvien vastuiden täytäntöönpanossa ja myös näiltä osin työpanoksen käytöstä aiheutuvat kustannukset jyvitetään hyvinvointialueille omistusosuuksien mukaisesti.
 2. edellyttää, ​että hyvinvointialueiden viranhaltijoiden kesken käydään keskinäiset sopimusneuvottelut

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäpykälä § 118 Uudenmaan maakuntaparlamentti 3.-5.11.2022, osallistujien valinta

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen; ja
 2. valita hyvinvointialueen edustajat Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 3.-5.11.2022

Päätös: Aluehallitus päätti, että Tiia Lintula, Tarja Edry, Jussi Salonen, Helinä Perttu ja Kimmo Behm osallistuvat tilaisuuteen ja va. hyvinvointialuejohtaja tekee päätöksen tilaisuuteen osallistuvien viranhaltijoiden osalta.