Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 14.3.23

Aluehallitus

Aika 14.3.2023, klo 14:30

Hyvinkään sairaala

Käsitellyt asiat

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 15.3.2023 lukien.

Päätösehdotus:       

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                                       

§ 37 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • HUS Hyvinkään sairaalan esittely, tulosalueen johtaja Raija Kontio ja johtava lääkäri Anna-Maija Tapper
 • Ensihoitopalvelun ja pelastuslaitoksen ajankohtaisten asioiden esittely, apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen ja ensihoitopäällikkö Kaisa Ahonen
 • Strateginen sopimus yhteistyöstä kuntien ja HVA:n välillä lähetekeskustelu, integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä
 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 74 Jäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää nimetä Jani Järvenpään Pornaisten edustajaksi hyvinvointialueen vammaisneuvostossa toimikaudelle 2022-2025 Päivi Liun tilalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 75 Jäsenten nimeäminen nuorisovaltuustoon

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää nimetä hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon Mäntsälän edustajiksi toimikaudelle 2022-2025
 • Milla Lintusen ja
 • Rosa-Maria Kivistön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 76 Hyvinvointialueen strategian toimeenpanon suuntaviivat

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä hyvinvointialueen strategian toimeenpanon viitekehyksen siten, että sen osana on talouden tasapainotus- ja muutosohjelman sijaan Hyvinvointialueohjelma.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 77 Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 30.3.2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • nimetä Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokouksiin edustajaksi rahoitus- ja talousjohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 78 Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen / 17.3.2023 Sosiaalitaito Oy

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokouskutsun 17.3.2023 kokoukseen.
 2. nimetä yhtiökokousedustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokoukseen 17.3.2023.
 3. nimetä kaksi ehdokasta Sosiaalitaito Oy:n hallituksen jäseniksi.
 4. antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokouskutsun 17.3.2023 kokoukseen.
 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi Petja Harakan ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Sirkku Pekkarinen-Kedon Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokoukseen 17.3.2023.
 3. nimetä ehdokkaiksi Sosiaalitaito Oy:n hallituksen jäseniksi Sirkku Pekkarinen-Kedon sekä Sirkka Rousun.
 4. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen noudattaa kohdan kolme mukaista ohjetta hallituksen jäsenistä sekä muuten toimia yhtymäkokouksen päätösehdotusten mukaan.

§ 79 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää merkitä päätökset ja ilmoitukset tiedoksi.

Päätös:     Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 80 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.