Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 12.9.23

Aluehallitus

Aika 12.9.2023, klo 14:30

Järvenpäätalo

Käsitellyt asiat

§ 232 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 13.9.2023 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                                   

§ 233 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 234 Henkilöstöohjelman hyväksyntä

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä henkilöstöohjelman ja sen osana seuraavat tavoitteet.
 • Johtaminen perustuu yhteisöohjautuvuuteen ja Lean-filosofiaan
 • Hyödynnämme osaamisen ja kyvykkyydet vaikuttavien palveluiden tuottamiseksi
 • Edistämme yhdessä tekemisen toimintakulttuuria
 • Mahdollistamme monimuotoiset työurat ja työn tekemisen tavat

Päätös: Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta, koska asia sisältyy jo hyvinvointialueohjelmaan

§ 235 Hyvinvointialueohjelma

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
 1. hyväksyy hyvinvointialueohjelman ja sen seuraavat päälinjaukset:
 2. Kysyntää vaikuttaminen
 3. Virtaukseen vaikuttaminen
 4. Tuotantorakenteeseen vaikuttaminen
 5. Työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen
 6. Hyväksyy hyvinvointialueohjelman perusperiaatteet:
 7. talouden sopeuttaminen toteutetaan ensisijaisesti eri kehittämistoimenpiteiden kautta (suorien säästöjen sijaan)
 8. Päättää, että periaatteita ja päälinjauksia tarkennetaan osana vuoden 2024 talousarvion valmistelua
 9. Päättää siitä, että ohjelman toteumasta raportoidaan osana osavuosikatsauksia
 10. Päättää, että ohjelmaa tarkennetaan tarvittaessa rullaavasti
 11. Toteaa alijäämän kattamistavoitteeksi 80 M€, jonka vuosittaista kokoluokkaa tarkistetaan osana talousarvioprosessia.

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän muutetun esityksen mukaan.

§ 236 Osavuosikatsaus 1–6/2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2023

vaatii noudattamaan aluevaltuuston hyväksymää talousarviota.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 237 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1-6/2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää hyväksyä

 • Aluehallitus merkitsee tiedoksi käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 238 Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palvelukohtaisen sääntökirjan muutos

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan palvelukohtaisen osan ja että,
 2. palvelusetelin arvoa muutetaan esitetyn taulukon mukaisesti.

 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 239 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli palvelukohtainen sääntökirja

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelukohtaisen palvelusetelin sääntökirjan ja, että
 2. palvelusetelin arvoa korotetaan perustelutekstissä ilmenevän mukaisesti eri päiville ja vuorokaudenajoille

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 240 Eron myöntäminen Ina Kuulalle kehittämis- ja tulevaisuus lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. myöntää Ina Kuulalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 241 Eron myöntäminen Tarja Kuikalle kehittämis- ja tulevaisuus jaoston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. myöntää Tarja Kuikalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 242 Eron myöntäminen Mira Lehtiselle palveluiden järjestämisen lautakunnasta jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. myöntää Mira Lehtiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 243 Eron myöntäminen Matleena Eemolalle palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. myöntää eron Matleena Eemolalle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 244 Eron myöntäminen Lea Ahoselle pelastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. myöntää Lea Ahoselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelstuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 245 Eron myöntäminen Kati Lepojärvelle pelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. myöntää Kati Lepojärvelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakunnan varajäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 246 Eropyyntöni Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Sote- jaoston jäsenyydestä

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Petri Kolmoselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenyydestä ja
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 247 Edustajan nimeäminen DigiFinland Oy:n osakaskokoukseen 3.10.2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. Merkitä tiedoksi DigiFinland Oy:n osakaskokouskutsun ja;
 2. Nimetä hyvinvointialueen edustajaksi osakaskokoukseen tieto- ja digijohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 248 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 249 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 250 Eron myöntäminen Onni Rostilalle henkilöstöjaoston varajäsenen tehtävästä

Päätösehdotus:

 Aluehallitus päättää:

 1. myöntää Onni Rostilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaoston varajäsenen tehtävästä ja 
 2. valita hänen tilalleen uuden varajäsenen henkilöstöjaostoon.

Aluehallitus päätti:

 1. myöntää Onni Rostilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaoston varajäsenen tehtävästä ja 
 2. valita hänen tilalleen Henri Perälahden uudeksi varajäseneksi henkilöstöjaostoon.