Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätökset: Tuotannon järjestämisen periaatteet valmistelussa

Aluehallitus käsitteli tiistain kokouksessaan 25.4. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen periaatteita palvelutuotannon järjestämisestä. Järjestämisen periaatteet tulevat olemaan ylemmän tason linjaava dokumentti palvelutuotannon järjestämiselle.  

Hyvinvointialuelain mukaisesti alueen palveluiden järjestämisvastuu on hyvinvointialueella. Ydinsääntönä palvelutuotannon toteutuksen osalta on vastuu palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tuottamistavan valinnasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta. Hyvinvointialue voi tuottaa palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkimalla ne sopimukseen perusten muilta palveluiden tuottajilta. 

Järjestämisen periaatteet ohjaavat järjestäjän vastuulla olevaa palvelutuotannon järjestämistä yhteisten periaatteiden ja toimintamallien avulla. Periaatteet linjaavat, milloin strategiset palvelukokonaisuudet tuotetaan itse tai ostetaan palveluna. Lisäksi periaatteet yhtenäistävät palvelutuotantoon liittyviä käytäntöjä ja ohjaavat kattavasti tuotantotapojen suunnittelua ja arviointia.  

Kokonaisuus koostuu neljästä (4) osa-alueesta; viitekehys, linjaukset ja periaatteet, strategisten palvelukokonaisuuksien hallinta ja tuotantotapa-analytiikka. Tavoitteena on, että kaksi ensimmäistä osa-aluetta valmistellaan maalis-huhtikuun aikana ja loput kaksi touko-kesäkuun aikana. Kokonaisuus tuodaan päätöksentekoon alkusyksystä 2023. 

Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Kokouksen päätökset on julkaistu Keusoten nettisivuilla aluehallituksen pöytäkirjassa.