Siirry sisältöön

Aluehallituksen kokouksessa perhehoidon hoitopalkkiot ja korvaukset

Perhehoidon järjestämisvastuu on 1.1.2023 lukien hyvinvointialueilla osana sote-uudistusta. Hyvinvointialueen tulee yhtenäistää perhehoidon hoitopalkkioiden, kulukorvausten ja käynnistämiskorvausten myöntämisperusteet. Hoitopalkkioiden ja kulukorvauksen vähimmäismäärät sekä käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä ovat kuitenkin samat koko maassa.

Aluehallituksen ensimmäinen kokous hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen pidettiin tiistaina 17.1.23. Kokouksen keskeisinä päätösaiheina olivat vammaispalveluiden, ikääntyneiden ja perhehoitoyksikkö Pihlajan perhehoitoon liittyvien palvelujen soveltamisohjeiden ja hoitopalkkioiden yhdenmukaistaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Erityisesti vammaispalveluiden osalta hyvinvointialueen on välttämätöntä yhdistää hyvinvointialueelle siirtyneiden Etevan ja Keusoten vammaispalvelujen perhehoidon toimintatavat ja luoda yhteiset soveltamisohjeet. Tavoitteena on siirtyä noudattamaan suurimmaksi osaksi Etevan käytäntöjä, jotka ovat olleet Keusoten vammaispalvelujen tasoa korkeammat. Tällä turvataan perhehoitajien halukkuus pysyä hyvinvointialueen perhehoitajina ja taata asiakkaille palvelujen jatkuvuus.

Perhehoidon kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2023 alkaen 473,88 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tarkistetaan elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on jatkossa 3365,30 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.