Siirry sisältöön

Alueemme asukkaat toivovat matalan kynnyksen päihdepalveluita ja varhaista valistusta

Kysyimme marras-joulukuussa 2022 alueemme asukkailta päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Halusimme tietoa siitä, mitkä asiat ovat asukkaiden mielestä tärkeimpiä toiminnan kohteita.

Kyselyyn vastanneet toivoivat matalan kynnyksen lähipäihdepalveluita, joihin pääsee helposti ja nopeasti. Lapsille ja nuorille toivottiin varhaista valistusta. Kyselyyn vastasi kaikista kunnista yhteensä 265 asukasta. Vastaajia oli kaikista yli 18 vuotiaista ikäluokista, keskittyen työikäisiin. 

Vastaajien toiveita päihdetyöstä

Kyselyn vastausten perusteella alueemme asukkaat toivoivat muun muassa:

 • lapsille ja nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja -valistusta sekä yhteistyötä koulujen ja muiden toimijoiden kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 • palveluiden tuomista sinne, missä asukkaat ovat, eri ikäryhmät huomioon ottaen
 • mielenterveyshoito osaksi päihteiden lopettamisen tukea
 • ikääntyneiden yksinäisyyden ennaltaehkäisyä
 • tietoa Keusoten palveluista ja konkreettisista keinoista päihteiden käytön lopettamiseen ja tukemiseen, myös kotiin vietynä
 • fyysisiä kohtaamisia 
 • omahoitaja- tai omalääkäritoimintaa
 • päihteettömiä kohtaamispaikkoja, joissa on myös ammattilaisia paikalla 
 • kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten toimintaa
 • kriisipalvelua ilman lähetettä ja toimintaa, joka on auki mahdollisimman myöhään 
 • tukea päihdeasiakkaiden läheisille

Lisää tietoa päihdepalveluista kaivataan

Jopa 37 % (98) vastaajista oli huolissaan läheisen alkoholin käytöstä viimeisen vuoden aikana. Vastaajista noin 20 % oli havainnut alkoholin, tupakkatuotteiden sekä huumausaineiden välittämistä alaikäisille. Myös ikääntyneiden kohdalla oli 86 vastaajaa havainnut päihteiden käytön lisääntymistä sekä 46 vastaajaa oli havainnut rahapelaamisen lisääntymistä. Puolet vastaajista nosti esille ikääntyneiden yksinäisyyden. Vajaa 47 % vastaajista koki pelkäävänsä kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä saman verran tai enemmän kuin ennen.

Vastaajista noin 30 % koki, että Keusotesta ei saa riittävästi apua päihteistä vieroittautumiseen. Vastaajat kokivat, että alkoholinkäytön sekä tupakoinnin lopettamiseen saa helpommin tukea, kuin huumausaineiden käytön sekä rahapeliriippuvuudesta irti pääsemiseen. Vastaajista 80 % ei ollut nähnyt tiedotettavan päihderiippuvuuksien tuesta nettisivuillamme tai tiedotusvälineissä. Vastaajat toivoivat, että tieto päihdepalveluista olisi helpommin löydettävissä. 

Ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelma valmistunut

Ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelma valmistui Keusotessa yhteistyössä kuntien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Suunnitelmaa raportoidaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa kevään aikana.

Kysely tullaan jatkossa uusimaan vuosittain Ehkäisevän päihdetyön viikon aikana. Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita! 

Nuori tupakoi ja juo alkoholia
Kyselyyn vastanneet toivoivat matalan kynnyksen lähipäihdepalveluita, joihin pääsee helposti ja nopeasti. Lapsille ja nuorille toivottiin varhaista valistusta.