Siirry sisältöön

Aluehallituksen käsittelyssä useita valtuustoaloitteita ja asukaspaneelikokeilu

Aluehallituksen tiistain 24.1.23 kokouksen keskeisimpiä aiheita olivat valtuustoaloitteet ja toimielinten jäsenvalinnat. Lisäksi hallituksen iltakoulussa kuultiin alustus Sitran puntaroivasta asukaspaneelikokeiluista, johon Keusote on päässyt mukaan.

Aluehallitukselle on lähetetty valmisteltavaksi valtuustoaloitteita muun muassa hyvinvointialueen ilmasto- ja ympäristöstrategiasta, ikääntyneiden toimintakyvyn systemaattisesta seurannasta sekä päätösten vaikutuksesta ympäristöön.  Lisäksi aluehallitus päätti kokouksessaan yhteistyötoimikunnan/työsuojelutoimikunnan jäsenten täydentämisestä aluehallituksen puheenjohtajalla, integraatiojohtajalla ja asiakasohjauksen päälliköllä.  

Puntaroivassa asukaspaneelikokeilussa on kysymys asukkaita osallistavasta menetelmästä, jossa muutaman päivän ajan kokoonnutaan keskustelemaan ennalta määritellystä aiheesta. Paneelin jäsenet perehtyvät käsiteltävään aiheeseen puolueettoman taustamateriaalin ja asiantuntijoiden avulla. Paneelin tavoitteena on tuottaa harkittu kansalaismielipide käsitellystä aiheesta, ja auttaa poliitikkoja tekemään päätöksiä mielipiteitä jakavissa kysymyksissä. Puntaroiva asukaspaneelikokeilu käynnistyy vuoden 2023 aikana.