Siirry sisältöön

Aluevaltuuston kokouksen 24.11.2022 päätöskooste

Aika 24.11.2022, klo 18.00
Paikka Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 66 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

valita Seppo Hakulisen ja Pinja Perholehdon pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Olli Savelan ja Onni Rostilan.

päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 29.11.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 67 Terveyspalvelut ja sairaanhoito-palvelualueen palvelujohtajan valinta

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

valita Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualueen palvelujohtajan virkaan yleislääketieteen erikoislääkäri Susanna Pitkäsen

täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen.

ettei koeaikaa käytetä, koska valittava henkilö on hoitanut vastaavanlaisia tehtäviä nykyisessä virassaan

virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu.

toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 68 Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen palvelujohtajan valinta

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

järjestää virkavaalin ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen palvelujohtajan tehtävää hakeneiden kesken

valita virkavaalissa valituksi tulleen henkilön Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Ikäihmisten ja vammaisten palvelut palvelualueen palvelujohtajaksi

täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen

kuuden (6) kuukauden koeajasta

virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu ja

että toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen ja että

palvelujohtajaksi valitun henkilön kieltäytymisen tai mahdollisen vaalin raukeamisen varalta valitaan henkilö palvelujohtajan viran varasijalle

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

järjestää virkavaalin ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen palvelujohtajan tehtävää hakeneiden kesken

valita virkavaalissa valituksi tulleen henkilön Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Ikäihmisten ja vammaisten palvelut palvelualueen palvelujohtajaksi Mari Patrosen

täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen

kuuden (6) kuukauden koeajasta

virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu ja

että toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen ja että

palvelujohtajaksi valitun henkilön kieltäytymisen tai mahdollisen vaalin raukeamisen varalta valitaan Pia Nurme palvelujohtajan viran varasijalle

§ 69 Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (MIELA) palvelujohtajan valinta

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

järjestää virkavaalin palvelujohtajan tehtävää hakeneiden kesken

päättää valita virkavaalissa valituksi tulleen henkilön Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen palvelujohtajaksi

täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen

päättää kuuden (6) kuukauden koeajasta

virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu

toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen

palvelujohtajaksi valitun henkilön kieltäytymisen tai mahdollisen vaalin raukeamisen varalta valitaan henkilö palvelujohtajan viran varasijalle

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

järjestää virkavaalin palvelujohtajan tehtävää hakeneiden kesken

päättää valita virkavaalissa valituksi tulleen henkilön Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen palvelujohtajaksi Sirkku Pekkarinen-Kedon

täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen

päättää kuuden (6) kuukauden koeajasta

virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu

toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen

palvelujohtajaksi valitun henkilön kieltäytymisen tai mahdollisen vaalin raukeamisen varalta ei valita henkilöäpalvelujohtajan viran varasijalle

§ 70 Hyvinvointialuetodistusohjelman perustaminen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja limiitin vahvistaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

hyväksyä lyhytaikaista rahoitusta varten perustettavaksi velkaohjelmaksi hyvinvointialuetodistusohjelman Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja

vahvistaa hyvinvointialuetodistusohjelman limiitiksi eli enimmäismääräksi 80.000.000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 71 Investointisuunnitelma

Esitys: Aluevaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2023-2026 sekä vuosille 2024-2027.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin äänestyksen jälkeen.

§ 72 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pysyvien vastaavien menojen poistosuunnitelma

Esitys: Aluevaltuusto päätää hyväksyä liittenä olevien pysyvien vastaavien menojen poistosuunnitelman 1.1.2023 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 73 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 74 Valtuustoaloite Palvelujen yksikkökustannusten avaaminen ja tuotantokustannusten vertailu

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä vastauksen palvelujen yksikkökustannusten avaamisesta ja tuotantokustannusten vertailusta tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 75 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2022

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 76 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 77 Aluevaltuuston kokousaikataulu keväällä 2023

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2023 kevään kokousaikataulun seuraavasti:
• torstaina 16.2.2023 klo 18
• torstaina 30.3.2023 klo 18
• torstaina 27.4.2023 klo 18
• torstaina 25.5.2023 klo 18
• torstaina 15.6.2023 klo 18

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 78 Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus

Esitys: Aluevaltuusto merkitsee johtajasopimuksen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.