Siirry sisältöön

Blogissamme: Jatkuvalla parantamisella asiakastuloksiin – Yhdessä onnistumme

Kuvassa hoitohenkilöstö kulkee osaston rappusia alas.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Lean-matka on jatkunut kohta neljä vuotta, ja olemme erinomaisessa siirtymävalmiudessa hyvinvointialueelle – siis ihan tiheän metsän vihreällä kansallisissa punainen-keltainen-vihreä-arvioinneissa. Systemaattisella jatkuvalla parantamisella päästään tuloksiin ja tämä edellyttää päivittäisjohtamisen rutiinin ylläpitoa. Se ei ole aina helppoa, pikemminkin jokapäiväinen tietoinen valinta, mutta vain saavuttamalla päivittäiset tavoitteet pääsemme myös strategisiin päämääriin.

Viime viikolla auditoimme kahden isohkon yksikkömme päivittäisjohtamisen rutiinia ja tämä työ teki meidät onnellisiksi ja kiitollisiksi! Kiitos Kauniston asumispalveluyksikkö ja Keusoten kuntoutuskeskus Kiljavalla! Erityiskiitos henkilöstölle siitä, että saimme tulla sekä paneutumisestanne itse auditointiin ja siihen liittyvistä valmisteluista.

Molemmista auditoinnin kohteista voimme sanoa, että päivittäisjohtaminen toteutui loistavalla tavalla. Tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten visualisointi ei ollut jäänyt vain taulujen ym. apuvälineiden rakentamisen tasolle, vaan ne olivat aktiivisessa käytössä, jatkuvan parantamisen ja yhteisöohjautuvuuden tukena.

Asukkaat ja kuntoutujat olivat aktiivisessa roolissa ja päivittäinen jatkuva parantaminen koski koko henkilöstöä, työntekijöistä esihenkilöihin johtamisen kaikilla tasoilla. Myös keskeisimmät kehittämiskohteet päivittäisjohtamisen parantamiseksi nousivat hienolla tavalla esiin. Niitä olivat mm. koko henkilöstön mukaan saaminen, osaamisen tunnistaminen sekä moniammatillisen yhteistyön lisääminen hoito-, kuntoutus- ja palveluprosesseissa.

Saimme itsekin palautetta auditoinnista. Yksiköt pitivät tärkeänä sitä, että olimme kiinnostuneita heidän tekemästään työstä, tuloksista ja halustamme kuulla, miten he ovat onnistuneet. Lisäksi saimme tietää, mitä tukea he odottivat työlleen meiltä. Keskinäinen sparraus ja yhdessä oppiminen auditointitilanteissa tekevät niistä parhaimmillaan ideointituokioita, joissa aina syntyy jotakin uutta jatkuvan parantamisen hengessä. Kyse on myös jatkuvan vuorovaikutuksen tärkeydestä, sillä sen punainen lanka ei katkeile auditointien tai gembailun väliaikoinakaan.

Mitä hyvin erityistä oli Keusoten kuntoutuskeskuksen auditoinnissa? Uusi yksikkö aloitti uusissa tiloissa, uuden henkilöstön voimin ja kokonaan uusin tavoittein kuntayhtymän tasoisessa kuntoutusprosessissa samaan aikaan kun koronaepidemia saavutti Suomen. Edes poikkeusolot eivät pysäytä jatkuvalle parantamiselle vihkiytyneitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia!

Kauniston asumispalveluissa Lean-matka alkoi jo ennen koronaa. Vaikka poikkeusolot ovat vaikuttaneet päivittäisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyen erityisesti niukkoihin henkilöstöresursseihin, päivittäisjohtamisen rutiini on siitä huolimatta syntynyt ja ylläpidetty.

Auditointimme jatkuvat edelleen ja tuskin maltamme odottaa seuraavia kohteitamme. Enemmän arvoa asiakkaillemme, enemmän hyötyjä organisaatiollemme ja vähemmän hukkaa kaikille – yhdessä onnistumme.

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja

Tiina Tarvonen, erityisasiantuntija, jatkuva parantaminen