Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 8.11.22

Aika 08.11.2022, klo 15:00 – 16:59
Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§ 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 159 Tiedoksi

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.
Käsittely:
Kokous oli tauolla klo 16.00-16.05.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 160 Sitoutuminen Kanta-palvelujen asiakkuuteen

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä Kanta-palvelujen hallinnoinnin siirtymisen Keski-Uudenmaan sote –
 • kuntayhtymältä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen Kanta-
 • palvelujen asiakkuuteen
 • että päätös voidaan panna heti täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 161 Hyvinvointialuejohtajan viran vastaanottaminen

Ehdotus

Esittelijä: Helinä Perttu

Aluehallitus päättää

 • että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan
 • esittelyä,
 • todeta, että hyvinvointialuejohtajan valintaa ei voida tässä vaiheessa vahvistaa,
 • koska päätöksestä on tehty aluevalituksia,
 • hyväksyä, että Mikko Komulainen ottaa hyvinvointialuejohtajan viran vastaan
 • 9.11.2022 ja että Komulainen toimii virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana
 • siihen saakka, kunnes valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi.
 • todeta, että kuuden kuukauden koeaika alkaa kulua viran hoidon aloittamisesta
 • 9.11.2022 alkaen virkaa tekevänä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.