Siirry sisältöön

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella

Kuvassa vammainen henkilö neuloo päivätoiminnassa.

Keräämme Keusotessa jatkuvaa asiakaspalautetta vakioidusti Roidu-asiakaspalautejärjestelmän avulla. Palautekanavina toimivat tekstiviestit, toimipisteiden asiakaspalautelaitteet, verkkosivut, suullinen palaute henkilökunnalle sekä paperinen lomake.

Olemme tehostaneet erityisesti suullisen palautteen keräämistä ja näkyväksi tekemistä niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on vaikeuksia itse käyttää vakioituja palautekanavia. Tämä on lisännyt asiakkaidemme osallisuutta.

Palautevolyymi on kasvanut merkittävästi vuoden 2022 aikana ja vaikuttaa siltä, että saavutamme 40 000 asiakaspalautteen tavoitteen vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä olemme saaneet jo yli 37 000 asiakaspalautetta tänä vuonna.

Asiakaspalautteen perusteella Keusotessa on mm. tehostettu viestintää eri palveluissa, laadittu ymmärrettävämpiä asiakasesitteitä ja haettu ratkaisuja ruuhkautuneisiin palveluihin erityisesti puhelinpalveluissa.

Asiakaskokemuksen keskeinen mittari on NPS ja se kertoo miten suuri osa asiakkaistamme suosittelisi Keusoten palveluja. NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100 ja 100 väliltä. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelevansa Keusoten palveluja muille. Keusoten nettosuositteluindeksi eli NPS on tällä hetkellä 37. Keusoten strateginen tavoite on 80.

Kiitokset kaikille palautetta antaneille! Hyödynnämme palautteita palvelujemme ja toimintamme jatkokehittämisessä.

Terveisin,

Keusoten asiakkuustiimi

Lisätietoja: