Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelman valmistelu on käynnistynyt

Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja sujuvat palvelut asukkaille sekä  hillitä tilakustannusten kasvua vuosina 2023–2030. 

Palvelujen verkostosuunnitelma on konkreettinen toimenpidesuunnitelma, miten tuotamme palveluitamme hyvinvointialueella ottaen huomioon muun muassa henkilöstön saatavuuden ennusteet, väestöennusteet sekä teknologian kehittymisen. Palvelujen verkostosuunnitelman työstämistä ohjaa Hyvinvointialueen strategia 2023–2025 ja Palvelustrategia.

Ensi vuodelle valmistelussa olevaan talousarvioon on sisällytetty 2,5–3,0 M€:n vuokrakulusäästötavoite, mikä on noin 10 % nykyisistä vuokrakuluista. Vuokrakulusäästötavoite tukee omalta osaltaan hyvinvointialueen taloustilannetta, minkä taustalla on valtion rahoitus hyvinvointialueelle. Tavoitteeseen pääsy vaatii meiltä merkittäviä palvelujen verkostomuutoksia.  

Palvelujen verkostoa kehitetty vuodesta 2020  

Kuntayhtymän toiminnan aikana yhtymähallitus ja -valtuusto ovat hyväksyneet kaksi kuntayhtymän palvelujen verkostosuunnitelmaa:  

  • palveluverkkosuunnitelman vuosille 2020–2030 ja  
  • palvelujen verkostosuunnitelman vuosille 2022–2024.  

Pitkän tähtäimen palveluverkkosuunnitelman 2020–2030 tavoitteena on parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, palveluiden saatavuutta sekä uudistaa ja monipuolistaa palveluita (kuva 1).  

Palveluverkkosuunnitelman tavoitteita vuosille 2020-30
Kuva 1: Palveluverkkosuunnitelman tavoitteita vuosille 2020–2030 

Vuonna 2020 hyväksytty lähivuosien (2022–2024) palvelujen verkostosuunnitelma toimeenpanee palveluverkkosuunnitelmaa ja sisältää kuusi (6) keskeistä toimenpidettä (kuva 2):  

  • Alueella toimii sairaalapalvelujen verkosto, mikä koostuu kuntoutuskeskuksesta, neljästä akuuttiosastosta ja kotisairaalasta. 
  • Alueella toimii kaksi laajan palvelun terveyspalveluyksikköä ja virka-ajan ulkopuolisen vastaanoton toimipistettä Hyvinkäällä ja Järvenpäässä. 
  • Alueen perheille on tarjolla kaksi täyden palvelun perhekeskusta (Hyvinkää ja Tuusula) 
  • Ikäihmisten tarpeisiin perustuvia yhteisöllisiä ja monimuotoisia palveluita ja asumisen verkostoa kehitetään.  
  • Asiakkaille tarjotaan tarpeenmukaisia asumispalvelut ensisijaisesti kotikunnassa. Laitoshoidonyksiköistä luovutaan.  
  • Keusote vastaa lakisääteisestä vaativasta päivätoiminnasta. Kunnat tuottavat hyvinvointia tukevaa ikäihmisten päivätoimintaa.  
Palvelujen verkostosuunnitelman keskeiset toimenpiteet
Kuva 2: Palvelujen verkostosuunnitelman vuosille 2022–2024 keskeiset toimenpiteet. 

Miten viestimme valmistelun etenemisestä, miten pääset mukaan valmisteluun? 

Tiedotamme valmistelun etenemisestä säännöllisesti kotisivuillamme. Lisäksi tulemme järjestämään asukasinfoja loppu vuoden aikana. 

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa palvelujen verkostosuunnitelman valmisteluun myös vastaamalla lokakuussa julkaistavaan kyselyyn.  

Hyvinvointialueen Palvelujen järjestämisen lautakunnan tehtävänä on valmistella palveluverkkosuunnitelma ja seurata sen toteutumista. Valmistelu on tarkoitus saada päätöksentekoon tämänhetkisen tavoitteen mukaan helmikuussa 2023.

Lisätiedot: hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen, sannamari.nousiainen@keusote.fi