Siirry sisältöön

Keusotessa jaettu tunnustuksia asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisestä

Keusote palkitsi vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteoista hoitaja Riku Heinisen sekä ikäihmisten ympärivuorokautisten palveluiden tarkastuskäyntien tiimin. Lisäksi Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry myönsi ansiomerkin Keusoten lääkitysturvallisuustyöryhmälle.

Keusotessa on vietetty kuluvalla viikolla asiakas- ja potilasturvallisuusviikkoa. Perjantaina 16.9.2022 viikko huipentui merkittävien tunnustusten jakamiseen: Keusoten potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmä palkitsi kaksi asiakas- ja potilasturvallisuustekoa työntekijöiden ehdotusten joukosta ja lisäksi luovutettiin Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry:n ansiomerkki.

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen ansiomerkki Keusoten työryhmälle

Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry on myöntänyt Keusoten lääkitysturvallisuustyöryhmälle potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkin. Perusteena ansiomerkille on työryhmän pitkäjänteinen työ erityisesti lääkehoidon kehittämisessä.

Työryhmä laatii ja päivittää Keusoten lääkehoitosuunnitelman. Se on ansiokkaasti yhtenäistänyt kuuden kunnan välisiä lääkehoidon ohjeita, koulutuksia ja osaamisen varmistamis- ja lupakäytäntöjä. Sen rooli riskien tunnistamisessa ja ehkäisyssä on merkittävä. Työryhmän toteuttama yhteistyö kuntatoimijoiden, kuten varhaiskasvatuksen, kanssa varmistaa lääkitysturvallisuutta koko alueella.

Keusoten vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteot

Toiseksi vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteoksi valittiin työryhmä, joka on toteuttanut ohjaavia tarkastuskäyntejä ikäihmisten ympärivuorokautisten palveluiden yksiköissä. Painopiste on ollut lääkehoidon turvallisuudessa. Yksiköille on annettu palautetta, kehittämisehdotuksia, ohjausta ja muista yksiköistä nousseita hyviä käytänteitä. Tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä on merkittävä vaikutus potilas- ja asiakasturvallisuuteen. Palkitut työntekijät ovat Kaisa Rajala, Johanna Kiianmies, Suvi Hakoinen, Laura Turunen, Taina Hindrell, Tuija Nuutinen, Kati Rautio, Sanna Hesanto, Heidi Ahlberg, Sarianne Jyrkkänen, Jenni Kekkonen, Emmi Raudaskoski ja Leila Tenhunen.

Työryhmän tekemät tarkastuskäynnit ovat kohdistuneet jo yli 40 yksikköön ja yhteensä yli 1700 asiakkaaseen.

– Asiakas- ja potilasturvallisuus on jokaisen meidän työntekijämme työn ytimessä ihan jokaisena päivänä. Työryhmämme sai alkunsa oikeastaan siitä, että halusimme yhdistää tutustumiskäynnit ja tarkastuskäynnit. Aluksi emme itsekään tienneet, kuinka hieno kokonaisuus tästä syntyi. Kaikkien vahva sitoutuminen yhteiseen tekemiseen on mahdollistanut sen, ettei tule monia erillisiä käyntejä yksiköihin, vaan toimitaan yhdessä. Tästä on tullut paljon kiitosta yksiköiden henkilöstöltä,

kertovat työryhmän suunnittelija, proviisori Suvi Hakoinen ja ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö Johanna Kiianmies.

Hakoinen ja Kiianmies ovat otettuja työryhmän saamasta palkinnosta:

– On äärimmäisen hienoa, että tekemämme työn merkityksellisyys on huomattu. Se auttaa laajentamaan hyvää toimintatapaa myös muualla Keusotessa,

kertovat Hakoinen ja Kiianmies.

Myös yksittäisten työntekijöiden oma-aloitteisuudella ja aktiivisuudella on merkittävä vaikutus asiakas- ja potilasturvallisuuteen. Toisena vuoden tekona huomioitiin Hyvinkään terveysaseman hoitaja Riku Heininen. Riku ennakoi esimerkillisesti vaaratilanteita puuttumalla elvytyskärryn toimintavalmiuteen. Hänen toimintansa johti uuteen systemaattiseen toimintatapaan, jossa terveysasemalle nimettiin elvytyskärryvastaava ja luotiin tarkastusrutiinit. Näin pystytään takaamaan harvoinkin käytettävien välineistöjen jatkuva toimintavalmius.

Lauantaina 17.9. on Maailman terveysjärjestö WHO:n julistama World Patient Safety Day. Päivää vietetään kansainvälisesti mm. valaisemalla rakennuksia oranssilla. Keusoten alueella Hyvinkään kaupunki valaisee illan hämärtyessä kirjaston ja sen läheisen omenapuukujan.