Siirry sisältöön

Vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteko: kunniamaininta suunnittelija Suvi Hakoiselle

Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä on tärkeää myös alan erityisasiantuntijoiden vankka työpanos ja tuoreimman tutkimustiedon hyödyntäminen.

Suunnittelija Suvi Hakoinen työskentelee farmasian asiantuntijapalveluissa. Suvi on tehnyt Keusotessa pitkäjänteistä ja innovatiivista työtä lääkehoidon turvallisuuden parantamisessa tuoden tutkimustiedon hyötykäyttöön. Esimerkkeinä mainittakoon systemaattinen tarkastelu, koulutus ja ohjaus ikäihmisten palvelujen lääkehoitosuunnitelmien päivityksissä. Lisäksi Suvi on myötävaikuttanut vahvasti Keusoten peruslääkehoidon osaamisen ja lääkelupaprosessin varmistamiseen.

Suvi tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston farmasian laitoksen kanssa. Hän toimii sekä väitöskirjatutkijana että tutkimustöiden ohjaajana. Tämä tutkimustyö edesauttaa asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä farmasian näkökulmasta Keusotesta saatavilla tutkimusaineistoilla.

Keusoten asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmä kiittää ja onnittelee Suvia!

Kuvassa Suvi Hakoinen Potilas- ja asiakasturvallisuusviikon tapahtumassa Keusoten  Kuntoutuskeskuksella ti 13.9.2022.
Kuvassa Suvi Hakoinen asiakas- ja potilasturvallisuuden teematapahtumassa Keusoten kuntoutuskeskuksessa 13.9.2022.

Vietämme asiakas- ja potilasturvallisuuden teemaviikkoa ajalla 12.9. – 17.9.

Nostamme teemaviikolla esiin Keusotessa tehtyjä asiakas- ja potilasturvallisuutta kehittäneitä toimenpiteitä.