Siirry sisältöön

Vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteko: kunniamaininnat akuuttiosastolle H5 sekä Vaahterakotiin

Tällä kertaa nostamme esille kaksi kunniamainintaa. Toisen kunniamaininnan saa Vaahterakodin kriisiyksikön tiimi ja toisen Hyvinkään akuuttiosasto H5:n Jutta Hannus ja Nina Sandberg. Keusoten asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmä onnittelee kunniamaininnan saaneita!

Vaahterakodin kriisiyksikön tiimi

Ikäihmisten kriisiyksikölle on ollut selkeästi tarvetta. Kriisiyksikön ja sen tiimin toiminta on sujunut mallikkaasti. Kriisiyksikköön ohjautuvalle ikäihmiselle pystytään tarjoamaan välittömästi apuja
haastavassa tilanteessa. Samalla parannetaan hänen turvallisuuttaan.

Keusoten ikäihmisten kriisiyksikkö on 13-paikkainen ja toimii Vaahterakodin yhteydessä Järvenpäässä.
Kriisiyksikköön ohjautuu ikäihmisiä lyhytaikaisille kriisijaksoille kaikkialta Keusoten alueelta.
Lähettävänä tahona toimii sosiaali- ja kriisipäivystys, asiakasohjaus, kotihoito, omaishoito tai
sairaalat. Yleisimmät syyt kriisiyksikköön ohjautumiselle ovat omaisen tai omaishoitajan väsyminen tai
sairaalahoitoon joutuminen, kotona pärjäämättömyys ja sosiaaliset syyt.

Kriisiyksikössä selvitellään mahdollisia apukeinoja ja palveluja ikäihmisen kotiin. Tarvittaessa
toteutetaan SAS-prosessia (Selvitä-Arvioi-Sijoita) sekä tehdään moniammatillista yhteistyötä
kriisitilanteiden selvittämisessä ja ikäihmisen auttamisessa.

Kuvassa Vaahterakodin kriisiyksikön työntekijöitä
Kuvassa Vaahterakodin kriisiyksikön vakituiset työntekijät vasemmalta oikealle: Marina Tallberg, Mervi Malinen, Tiina Leipakka, Carita Aspelin sekä Taija Koho. Kuvasta puuttuu tiimin esihenkilönä toimiva Tuula Julkunen.

Hyvinkään akuuttiosasto H5:n Jutta Hannus ja Nina Sandberg

Yksittäisen työntekijän aktiivisella työympäristön havainnoinnilla ja epäkohtien esiin nostamisella pystytään kehittämään myös asiakas- ja potilasturvallisuutta. Jutta Hannus ja Nina Sandberg ovat aktiivisella toiminnallaan kehittäneet riskijätteiden säilyttämistä.

Terveydenhuollon alalla syntyvää erityisjätettä, ns. riskijätettä, ei saa kulkeutua kaatopaikalle normaalina yhdyskuntajätteenä. Jätteet tulee merkitä selkeästi ja yhdenmukaisesti niiden turvallisen käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoittamisen varmistamiseksi. Terveydenhuollon erityisjätteitä ovat viiltävä ja pistävä erityisjäte, ei-tunnistettava kudosjäte, tunnistettava kudosjäte ja tartuntavaarallinen jäte.

Riskijätteitä on säilytetty sairaaloiden akuuttiosastoilla vaihtelevin toimintatavoin. Jutta Hannus ja Nina Sandberg ovat oma-aloitteisesti ajaneet riskijäteastiatelineitä akuuttiosastoille. Kesän aikana on tehty taustaselvitystä ja tällä hetkellä Hyvinkään akuuttiosasto H5 on päässyt pilotoimaan riskijäteastiatelineitä.

Työturvallisuus- ja työhygieenisyysvaaran ehkäisyn lisäksi erityisjätteen yhdenmukaisella ja selkeällä käsittelyllä varmistetaan, ettei synny vaaraa asiakas- ja potilasturvallisuudelle.

Kuvassa Keusoten asiakas- ja potilasturvallisuusviikolla kunniamaininnan saaneet Jutta Hannus ja Nina Sandberg.
Kuvassa Keusoten asiakas- ja potilasturvallisuusviikolla kunniamaininnan saaneet Jutta Hannus ja Nina Sandberg.

Vietämme asiakas- ja potilasturvallisuuden teemaviikkoa ajalla 12.9. – 17.9.

Nostamme teemaviikolla esiin Keusotessa tehtyjä asiakas- ja potilasturvallisuutta kehittäneitä toimenpiteitä.