Siirry sisältöön

Vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteko: kunniamaininta alueellisen kotisairaalan tiimille

Kuvassa lääkäri ja kaksi hoitajaa tarkastelee papereita

Alueellisen kotisairaalan pystypalaverit eli ns. pystikset turvaavat potilaiden hoidon turvallista jatkuvuutta kaikissa olosuhteissa. Lisäksi ne edistävät hoitajien voimavarojen jakautumista, jaksamista ja luovat turvallisuuden tunteen yövuoroihin.

Kotisairaala vastaanottaa potilaita erikoissairaanhoidosta ja akuuttiosastoilta ja vie sairaalatasoisen hoidon potilaille kotiin ja asumisyksiköihin. Alueellinen kotisairaalamme toimii koko Keusoten alueella. Se muodostuu neljästä alueellisesta yksiköstä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä.

Yksiköt pitävät yhteisen alueellisen etäpalaverin, ns. pystiksen, kolme kertaa päivässä: aamu-, ilta- ja yövuoron alkaessa. Palaverissa käydään läpi mm. päivän henkilöstöresurssi, potilastilanne ja lääkeasiat. Avuksi on kehitetty seurantataulukko, joka on kaikkien alueen sairaanhoitajien nähtävillä Teamsissa. Lähiesimies ja ylilääkäri seuraavat taulukkoa, ja sen avulla kehitetään myös toimintaa.

Keskeistä alueellisessa toiminnassa on, että henkilöstöä tasataan ketterästi eri alueiden välillä. Citrix-tunnusten kautta kaikki työntekijät pääsevät tarvittaessa lukemaan potilaan tiedot ja toteuttamaan hoidon turvallisesti ja oikeassa aikataulussa. Työntekijöiden liikkumisen johdosta kaikki kotisairaalaan siirtyneet asiakkaat on pystytty ottamaan vastaan ja työmäärää on saatu tasattua paremmin työntekijöiden kesken. Tarvittaessa on pystytty reagoimaan hyvinkin nopeasti tilanteisiin, joissa on tarvittu apua esimerkiksi kuolevan potilaan hoidossa tai omaisten tukemisessa.

Erityisen tärkeää on myös turvata asiakkaiden lääkehoito. Yhdessä yksikössä voi tapahtua jotain aikaa vievää tai sen toiminta voi ruuhkautua esimerkiksi useista yön aikana annettavista antibiooteista. Tällöin apua pyydetään ja saadaan toisen alueen sairaanhoitajalta.

Työntekijät kokevat myös oman turvallisuuden tunteensa vahvistuneen. Aina on joku, kenelle voi soittaa ja saa tarvittaessa mitä tahansa apua. Erityisen tärkeäksi pystikset on koettu yövuoroissa.

Keusoten asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmä onnittelee alueellisen kotisairaalan tiimiä!

Vietämme asiakas- ja potilasturvallisuuden teemaviikkoa ajalla 12.9. – 17.9.

Nostamme teemaviikolla esiin Keusotessa tehtyjä asiakas- ja potilasturvallisuutta kehittäneitä toimenpiteitä.