Siirry sisältöön

Vihreää valoa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn sekä ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelmille

Kuvituskuvassa perheriita.

Keusoten yhtymähallitus hyväksyi Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman sekä Alueellisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelman 23.8.2022. Suunnitelmat viedään yhtymävaltuuston päätettäväksi syyskuussa.

Suunnitelmat täydentävät osaltaan Keusoten alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020–2025 ja ovat kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevia asiakirjoja. Suunnitelmien toteutumisesta raportoidaan vuosittain alueellisessa hyvinvointikertomuksessa.

Alueellinen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelma 2022–2025

Ehkäisevä päihdetyö on osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja sen tarkoituksena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Suunnitelman tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnalle.

Suunnitelman toimenpiteiden kautta lisätään myös ymmärrystä päihteiden käytöstä, niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistetään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihdeasioissa. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt.

Suunnitelmassa on tunnistettu alueelliset ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja ne vakioidaan osaksi kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. Toimenpiteet kattavat alueellisesti kaikki ikäryhmät huomioiden mahdolliset erityistarpeet.

Hyvinvointialueelle siirryttäessä kohdennamme painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön, vahvistamme palvelujen monialaisuutta ja yhteen toimivuutta sekä pyrimme hillitsemään kustannusten nousua.

Lisätietoja: marjut.suo@keusote.fi

Alueellinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelma 2022–2025

Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyvää työtä Keski-Uudenmaan alueella. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön Keski-Uudenmaan alueellinen toimintamalli lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn. Keskeisinä toimenpiteinä ovat eri toimijoiden yhteiset koulutukset, ajantasainen viestintä ja yhteiset työmenetelmät.

Yhtenä konkreettisena työmenetelmänä on alueellisen MARAK (Moniammatillinen riskin arviointi ja auttaminen) -työryhmän toiminnan aloittaminen Keski-Uudellamaalla syksyn 2022 aikana. Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanne, palvelujärjestelmän toimivuus ja toimintaympäristön tilanne sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Suunnitelmaa on ollut tekemässä monialainen työryhmä.

Lisätietoja: tero.seitsonen@keusote.fi