Siirry sisältöön

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma tukee hyvinvointialueiden tarpeita myös Keski-Uudellamaalla

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi 9.8.2022 tiedotteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman väliarvioinnista. Ulkoisen arvioinnin perusteella ohjelma vastaa tulevien hyvinvointialueiden tarpeisiin hyvin. Arviointiraportissa erityisen tärkeinä pidettiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsyn parantamista, mielenterveysstrategiaa ja ikääntyneiden palvelujen kehittämistä.

Osana STM:n ohjelmaa myös Keusotella on käynnissä ministeriön rahoittamana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke, jota tuleva hyvinvointialue tulee jatkamaan. Lisäksi tiiviissä yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kanssa toteutetaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanketta. Keusoten sotekeskus-hankekokonaisuuden edistymisessä korostuvat samat osa-alueet, jotka myös STM tiedotteessaan mainitsee.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on kehitetty asiakasohjausta sekä parannettu palveluiden saatavuutta, palveluihin pääsyä ja digitaalisten omahoito-ohjelmien käyttöönottoa, sekä tehty asiakkuuksien segmentointi ja prosessikuvaukset. Ajanvarauksettomalle matalan kynnyksen vastaanotolle pääsee arkisin joka päivä. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ajanvarausvastaanotossa on kuntakohtaista vaihtelua, mutta esimerkiksi Mäntsälässä ja Pornaisissa keskimääräinen odotusaika on vain 3 vuorokautta. Varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluita kehitetään, jotta painopistettä pystytään siirtämään ennaltaehkäisevään, oikea-aikaiseen ja kevyempään suuntaan, muun muassa vaikuttavia lyhytinterventioita käyttäen. 18–25-vuotiaiden matalan kynnyksen mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluiden kehittämiseen ja käynnistämiseen on saatu hankerahoitusta, jonka puitteissa rekrytoidut 5 sote-ammattihenkilöä tulevat nopeuttamaan palveluihin pääsyä jo kuluvan vuoden aikana. Ohjattujen omahoitojen tarjontaa pyritään lähivuosina laajentamaan myös terveyskeskuksiin.

Nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto etenee hyvin ja alueellinen tasa-arvo menetelmäosaajien osalta on toteutunut suunnitellusti. Keusote on mukana myös STM:n rahoittamassa ja HUS:n hallinnoimassa Terapiat Etulinjaan- toimintamallin yhteiskehittämishankkeessa. Toimintamallin tavoitteena on vahvistaa perustason mielenterveystyötä tukemalla mm. psykososiaalisten menetelmien saatavuutta. Keusoten alueella menetelmäkoulutuksiin on osallistunut viimeisen vuoden aikana yli 100 lasten ja nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista. Koulutuksen käyneet ovat hyödyntäneet interventiomenetelmiä lasten ja nuorten tukemisessa perhekeskuspalveluissa kuten perheneuvoloissa ja nuorisoasemilla sekä opiskeluhuollossa peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Lisätietoja