Siirry sisältöön

Kuntalaiset, henkilöstö ja päättäjät mukana valmistelemassa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiaa

STM:n kuvapankin kuva koulun työntekijästä ja kahdesta koululaisesta.

Lain mukaan jokaisella hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa määritellään hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tavoitteet. Laki edellyttää myös, että strategia on valmis tämän vuoden loppuun mennessä. Meillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian valmistelu on jo täydessä vauhdissa, ja strategian tekemisessä on ollut mukana iso joukko hyvinvointialueesta kiinnostuneita: alueemme asukkaita, tulevia asiakkaita, henkilöstöä, päättäjiä ja sidosryhmiä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiatiimi aloitti strategian valmistelutyön jo loppuvuonna 2021. Lähetekeskustelut käytiin talven aikana väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (VATE) ja poliittisessa seurantaryhmässä, jotka vastasivat hyvinvointialueen valmistelusta ennen aluevaltuuston valitsemista. Alusta alkaen hyvinvointialueemme strategian valmistelussa ovat olleet mukana niin asukkaat ja asiakkaat kuin henkilöstö ja päättäjätkin – eli kaikki me, jotka olemme mukana oman hyvinvointialueemme suunnittelussa ja jatkossa myös toiminnassa.

Kuntalaiset ja henkilöstö tärkeässä roolissa strategian valmistelussa

Hyvinvointialueemme asukkaat ovat osallistuneet strategian tekemiseen sekä vastaamalla yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa toteutettuun kyselyyn maaliskuussa että osallistumalla virtuaaliseen työpajaan toukokuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 421 keskiuusimaalaista. Kyselyn perusteella asukkaiden mielestä hyvinvointialueen top 3 tavoitteet ovat 1.) oikea-aikaisen avun saaminen, 2.) riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö sekä 3.) palvelujen sujuvuus. Kuntalaisten työpajassa tuli ilmi samankaltaisia tavoitteita: keskusteluissa nousi esiin, että tulevalla hyvinvointialueella tulisi priorisoida ennaltaehkäiseviä palveluita, palveluiden saavutettavuutta, digitalisaation hyödyntämistä, henkilöstön arvostamista sekä asiakkaan arvostavaa ja kunnioittavaa kohtaamista.

Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö on niin ikään ollut mukana strategian valmistelussa: Henkilöstön työpajoissa pohdittiin muun muassa, mitkä asiat saavat henkilöstön pysymään töissä hyvinvointialueella vielä muutamankin vuoden päästä ja millaista johtamista toivotaan hyvinvointialueelle. Kun tulevaa työkulttuuria pohdittiin yhdessä, muodostui yhdeksi erittäin hyvin toiveita kuvaavaksi avainlauseeksi ilmaisu ”tehdään hyvinvointialue, josta työntekijänkin on helppo puhua hyvää”.

– On erittäin tärkeää, että kuntalaiset ja henkilöstö ovat tulleet niin aktiivisesti mukaan hyvinvointialueen strategian valmisteluun. Strategia kuitenkin määrittää hyvinvointialueemme suunnan, ja asukkaamme ja henkilöstömme ovat avainroolissa valmistelussa. On ollut erityisen antoisaa saada myös suoria yhteydenottoja ja ehdotuksia strategian sisältöihin kuntalaisilta. Lämmin kiitos kaikille jo tähän mennessä mukana olleille,

kiittelee Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Strategiatyö viimeistellään vuoden loppuun mennessä

Hyvinvointialueen aluevaltuusto vastaa ja päättää strategiasta, ja aluevaltuustomme onkin kevään mittaan työstänyt strategiaa. Aluevaltuusto on valmistellut esimerkiksi strategian tavoitteita ja arvoja, aluehallitus puolestaan missiota eli perustehtävää. Hyvinvointialueemme vaikuttamistoimielimet, eli vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto ovat niin ikään antaneet oman panoksensa hyvinvointialueemme strategiaan. Nuorisovaltuusto korosti moninaisuuden arvostamista ja huomioimista sekä vastuullisuutta työstäessään hyvinvointialueen arvoja. Vanhus- ja vammaisneuvostot painottivat esteettömyyttä, saavutettavuutta ja turvallisuutta.

Strategiatyö viimeistellään hyvinvointialueellamme syksyn aikana: Elokuussa strategian luonnosversio lähetetään sidosryhmille lausuntokierrokselle. Tämän jälkeen strategian työstämistä jatketaan koko syksyn ajan, ja joulukuussa strategiasta päätetään aluevaltuuston kokouksessa.

Lisätiedot:

Pirjo Laitinen-Parkkonen
kuntayhtymän johtaja, Keusote
va. hyvinvointialuejohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
puh. 040 182 5797
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Linda Rex
projektikoordinaattori, Keusote (valmistelun koordinaatio)
puh. 050 497 0817
linda.rex@keusote.fi