Siirry sisältöön

Mediatiedote: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kehyksen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 21.6.2022 vuoden 2023 talousarvion raameista: aluehallitus hyväksyi talousarvion kehyksen sekä laadintaohjeen virkamiesvalmistelun pohjaksi. Vuosi 2023 on ensimmäinen, jolloin hyvinvointialue vastaa Keski-Uudenmaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista.

Vuoden 2023 talousarvion kehys pohjautuu valtiovarainministeriön tämänhetkiseen laskelmaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoituksesta. Valtiovarainministeriön tämänhetkisen laskelman mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus vuodelle 2023 on noin 740,8 M€.

Hyvinvointialueen kehyksessä on myös varauduttu lainsäädännön muutosten mukanaan tuomiin vaatimuksiin: Hoitajamitoituksen, lastensuojelulain sekä koulukuraattori- ja koulupsykologimitoituksen muutoksiin on varauduttu noin 1,2 M€:lla. Hoitotakuun muutoksiin on kehyksessä varauduttu noin 1,1 M€:lla.

Vuoden 2023 talousarvion kehys hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa äänestyksen jälkeen.

– Ensi vuoden budjetin valmistelussa on vielä paljon kysymysmerkkejä ja työ jatkuu tarkentuvin luvuin heti elokuussa,

aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu kertoo.

Jatkuvalla kehittämisellä sujuvoitetaan palveluita

Aluehallituksen kokouksessa keskusteltiin myös hyvinvointialueen työkulttuurista ja johtamisjärjestelmästä: Jatkuva parantaminen Lean-menetelmiä hyödyntäen on ollut Keusoten toiminnan kehittämisen kulmakivenä kuntayhtymän toiminnan alusta alkaen. Hyvät jatkuvan parantamisen toimintatavat kulkevat mukana ja niitä tullaan hyödyntämään myös hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen.

Keusotessa jatkuvaa parantamista Lean-ajattelua hyödyntäen on jalkautettu ensimmäisestä toimintavuodesta 2019 lähtien vuosittaisilla tavoitteilla, joiden toteutumista tuetaan sekä konseptoiduilla että yksiköille räätälöidyillä valmennuksina. Lean-ajattelu edistää järjestelmällistä ongelmien ratkaisua sekä auttaa kehittämään ja vakioimaan toimintatapoja, jolloin työ sujuvoituu ja tehostuu sekä päällekkäisyydet toiminnasta vähenevät.