Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 21.6.2022

Aika: 21.06.2022, klo 15:00
Paikka: Hyvinkää Villatehdas

Käsitellyt asiat

§ 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 74 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 75 Aluevaltuuston 16.6.2022 päätösten täytäntöönpano

Esitys: Aluehallitus päättää todeta, ​että aluevaltuuston 16.6.2022 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 76 Edustajien nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle

Esitys: Aluehallitus päättää nimetä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet HUS-​yhtymän

  1. tarkastuslautakuntaan ja
  2. kansalliskielilautakuntaan
  3. merkitsee tiedoksi liitteenä olevan HUS-​yhtymäkokouskutsun ja käsiteltävät asiat
  4. antaa Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä sekä muut tarpeelliset toimiohjeet HUS-​ yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle.

§ 77 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen / hakulomake

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen valtuustoryhmien toimintatuen hakemiseen valmistellun hakulomakkeen.

Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle.

§ 78 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

  1. myöntää Anne Uotiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  2. valitsee Anne Uotisen tilalle uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaan.

Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle.

§ 79 Hyvinvointialueen laskujen hyväksyjät 2022

Esitys: Aluehallitus päättää, että ajalle 31.3.-31.12.2022 hyväksymisoikeudesta ostolaskuihin ja muistiotositteisiin viranhaltijoiden osalta seuraavasti

  • hyvinvointialuejohtaja (yleishyväksyjä)
  • rahoitus-ja talousjohtaja (yleishyväksyjä).

Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle.

§ 80 HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarvion valmistelu

Esitys: Aluehallitus päättää todeta kantanaan, että HUS -yhtymän talousarviokehys tulee valmistella edellä mainittujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.  Koska Uudenmaan hyvinvointialueille tuleva valtion kokonaisrahoitus voi syksyn kuluessa vielä muuttua, tarkistetaan talousarviokehystä talousarvioprosessin etenemisen yhteydessä tarvittaessa uudelleen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 81 Vuoden 2023 talousarvion kehys

Esitys: Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion kehyksen sekä laadintaohjeen virkamiesvalmistelun pohjaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen.