Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 16.6.22

Aika 16.06.2022, klo 18:00

Paikka Hyvinkää-sali, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 40 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Margita Winqvistin ja Matti Korkiakosken pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Lassi Markkasen ja Sanna Kervisen. 
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 22.6.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 • valita Margita Winqvistin ja Matti Korkiakosken pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Lassi Markkasen ja Lauri Untamon. 
 • että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 22.6.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

§ 41 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne aluehallituksen valmisteltavaksi.

Päätös: Aluevaltuusto totesi, ettei uusia valtuustoaloitteita ole.

§ 42 Hallintosäännön päivittäminen 16.6.2022 lukien

Esitys:
Aluevaltuusto päättää:

 1. hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä;
 2. että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 43 Jäsenten nimeäminen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan

Esitys:
Aluevaltuusto
1. valitsee pelastuslautakuntaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025; sekä
2. valitsee jäseniksi valituista valtuutetuista pelastuslautakuntaan varapuheenjohtajan

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 44 Talousarvio 2022

Esitys: Aluevaltuusto päättää muuttaa hyvinvointialueen talousarviota edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 45 Tilintarkastuskertomus 1.7.-31.12.2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
 2. hyväksyä hyvinvointialueen väliaikaishallinnon vuoden 2021 tilinpäätöksen ja 
 3. myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ajalta 1.7. – 31.12.2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 46 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastajan valinta vuodelle 2022

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 • valita Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastajaksi KPMG Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Jorma Nurkkalan ajalle 1.1-31.12.2022.  Rahoitus- ja talousjohtaja valtuutetaan tekemään asiasta sopimuksen KPMG Oy:n kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 47 Arviointikertomus 2021

Esitys:

Aluevaltuusto päättää
a) merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja
b) että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäpykälät

§ 48 Aluevaltuuston syksyn 2022 kokoukset

Esitys: Aluevaltuusto päättää, että syksyn 2022 kokousaikataulu on:

 • torstai 22.9.2022
 • torstai-perjantai 10-11.11.2022 seminaari
 • keskiviikko 16.11.2022
 • torstai 8.12.2022

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan muutoksella, että 16.11.2022 kokous siirtyy pidettäväksi 24.11.2022.