Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 14.6.2022

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Yhtymähallitus
Aika 14.06.2022, klo 17:00
Paikka Kipinä, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää
• todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
• valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Havula ja Mari Valve.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Havula ja Mia Rundgren.

§ 74 Yhtymävaltuuston 5.5. ja 9.6.2022 päätösten täytäntöönpano

Esitys: Yhtymähallitus päättää todeta yhtymävaltuuston 15.5.2022 ja 9.6.2022 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 75 Toimien muuttaminen viraksi 14.06.2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 76 Kuntayhtymän liittyminen Hansel Oy:n Leasingpalvelut 2023-2024 (2026) -puitejärjestelyyn

Esitys: Yhtymähallitus päättää, että Keusote liittyy Hansel Oy:n leasingpalveluiden yhteishankintaa koskevaan puitejärjestelyyn (Leasingpalvelut 2023–2024 (2026)) ja valtuuttaa Keusoten hankintapäällikön tekemään asiassa liittymisilmoituksen Hansel Oy:lle.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 77 Tiedoksiantoja

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 78 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan

§ 79 Jäsenkuntaraportointi 1-4/2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi jäsenkuntaraportoinnin ajalta 1.1.-30.4.2022 ja edellyttää, että kaikki keinot vuoden 2022 talouden tasapainottamiseksi toteutetaan, jotta talousarviossa pysyttäisiin.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan loppuosa muutettuna seuraavasti:.. edellyttää, että kaikki tarkoituksenmukaiset keinot vuoden 2022 talouden tasapainottamiseksi toteutetaan, jotta talousarviossa pysyttäisiin.