Siirry sisältöön

Yhtymävaltuuston päätöksiä 9.6.22

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Yhtymävaltuusto

Aika 09.06.2022, klo 18:00

Paikka Hyvinkääsali, Kauppatori 1, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 16 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 3.6.2022 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 17 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Vierikko ja Juha Hakala. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 15.6.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 16.6.2022 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan muuten, mutta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Hartman ja Juha Hakala.

§ 18 Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää

 • ottaa käyttöön KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuoden koskien vuoden 2022 tarkastusta.
 • valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 19 Tilintarkastuskertomus 2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää:

 1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
 2. hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
 3. myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 20 Arviointikertomus 2021

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää

 1. merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja
 2. lähettää arviointikertomuksen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 21 Talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelma 2022 – 2026

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää

 1. merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelman vuodelle 2022 liitteen 1 mukaisesti
 2. hyväksyä seuraavat periaatteet vuoden 2022 osalta: 
 3. Ohjelman päivittämisessä ja tuoreena pitämisessä hyödynnetään jatkuvan laskennan toimintamallia. 
 4. Ohjelman tehostamisraamia käsitellään vuosittain osana ohjelman päivittämistä.
 5. Ohjelman edellyttämät taloudelliset panostuksen käsitellään osana talousarvion valmisteluprosessia ja panostukset huomioidaan kehyksessä.
 6. Ohjelman raportointi käsitellään kaksi (2) kertaa vuodessa valtuustotasolla.
 7. Hyödyt esitetään nettoarvona.
 8. esittää periaatteet Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle huomioitavaksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 22 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Naisten kokema väkivalta ja aikuisten vapaaehtoinen opiskelu- ja harrastustoimintahyvinvointikertomuksiin

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää

 • hyväksyä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 23 Yhtymävaltuuston kokoukset syyskaudella 2022

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää kokoontua syksyllä 2022 seuraavasti:

 • torstai 29.9.2022
 • torstai 27.10.2022
 • torstai  17.11.2022
 • torstai  15.12.2022
 • torstai 22.12.2022 loppuseminaari

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 24 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää merkitä saapuneet valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne edelleen yhtymähallituksen valmisteltavaksi.

Päätös: Merkittiin, ettei uusia valtuustoaloitteita ollut.