Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 24.5

Päätöskooste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Aluehallitus

Aika 24.05.2022

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 53 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 54 Aluevaltuuston 19.5.2022 päätösten täytäntöönpano

Esitys: Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 19.5.2022 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 55 Hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi julistaminen toimikaudeksi 2022–2025

Esitys: Aluehallitus päättää

 • julistaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toistaiseksi voimassa olevan hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi ajalla 29.7-12.8.2022
 • valtuuttaa virantäyttöä valmistelevan valmisteluryhmän huolehtimaan rekrytoinnin käynnistymisestä, päättämään missä hakuilmoitus julkaistaan sekä henkilöarviointiprosessista

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 56 Hyvinvointialueiden välinen sopimus Etevan yksiköissä olevien muiden hyvinvointialueiden asiakkaiden palveluiden jatkamisesta

Esitys: aluehallitus päättää

 • hyväksyä liitteen 1 mukaisen luonnoksen hyvinvointialueiden välisestä sopimuksesta voimaanpanolain 57 §:ssä tarkoitetuissa siirtyvissä palveluissa olevien asiakkaiden palvelujen jatkamisesta.
 • valtuuttaa väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan hyväksymään lopulliset eri hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa solmittavat sopimukset liitteineen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 57 Hallintosäännön päivittäminen 16.6.2022 lukien

Esitys: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 • hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä;
 • että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan kokouksessa yksimielisesti tehdyin muutoksin.

§ 58 Jäsenten nimeäminen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan

Esitys: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • valitsee pelastuslautakuntaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022– 2025; sekä
 • valitsee jäseniksi valituista valtuutetuista pelastuslautakuntaan varapuheenjohtajan. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 59 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen

Esitys: Aluehallitus päättää

 • nimetä yhtymäkokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen.
 • antaa erikseen toimintaohjeen HUS-yhtymän toimielimiin nimettävistä henkilöistä yhtymäkokousedustajalle.

Päätös: Päätettiin valita yhtymäkokousedustajaksi ensimmäiseen yhtymäkokoukseen Pirjo Laitinen- Parkkonen ja varaedustajaksi Helinä Perttu.

§ 60 HUS-yhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Esitys: Aluehallitus päättää

 • nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 • antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.

§ 61 Talousarvio 2022

Esitys: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle hyvinvointialueen talousarvion muuttamista edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen esityksen mukaan.

§ 62 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet

Esitys: Aluehallitus päättää hyväksyä edellä kuvatut periaatteet valtuustoryhmien toiminnan tukemisesta. Päätös: Hyväksyttiin tehdyin lisäyksin.

§ 63 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston valitseminen toimikaudeksi 2022-2025

Esitys: Aluehallitus päättää nimetä jäsenet Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2022–2025 liitteen 1 mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 64 Hyvinvointialueen valmistelun tilanne

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmistelusta. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.