Siirry sisältöön

Keusoten asiakasohjausyksikkö harjoitteli erityistilanteita

”Tämä on harjoitus. Hyvinkäällä Willan kauppakeskuksessa on tapahtunut…”

Tällä soitolla käynnistyi suuronnettomuusharjoitus, jossa Keusoten asiakasohjausyksikön kaikki tiimit harjoittelivat yhdessä erityistilannetta sosiaali- ja kriisipäivystyksen johdolla huhtikuussa.

Harjoituksessa käytettiin skenaariona kuvitteellista tilannetta, jossa Hyvinkäällä tapahtui virka-aikaan laajamittainen väkivallanteko kauppakeskuksessa. Harjoituksen tavoitteena oli harjoitella tilannekuvan ylläpitoa ja sen välittämistä.

Harjoituksessa nousi esiin koordinointi ja resurssien hallinnan tärkeys. Kehittämiskohteiksi nostettiin toimivat työtilat ja työvälineet sekä viestinnän ohjeistaminen ja toimivuus. Harjoitus koettiin onnistuneeksi ja sitä jatketaan syksyllä, jolloin on mahdollista hyödyntää sosiaali- ja kriisipäivystyksen Virve-puhelimien lisäksi myös asiakasohjauksen tiimeihin tulevia Virve-puhelimia.

Sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa suuronnettomuuksissa ja erityistilanteissa psykososiaalisen tuen johtamisesta ja koordinaatiosta. Muut asiakasohjausyksikön tiimit osallistuvat toimintaan virka-aikana. Jotta toiminta olisi tehokasta, toiminnan koordinointi ja toteuttaminen vaatii perehtymistä ja säännöllistä harjoittelua koko asiakasohjausyksiköltä.

Asiakasohjausyksikössä tarjotaan Keusoten alueen asukkaille yhdenvertaisesti saavutettava ja monikanavainen neuvonnan ja ohjauksen palvelu, sosiaali- ja kriisipäivystys, palvelutarpeen arvioinnit sekä ohjautuminen tarpeen mukaisesti Keusoten sosiaali-, mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai alueen HYTE-palveluihin.