Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 19.5.22

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Aluevaltuusto

Aika 19.05.2022, klo 18:00

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 36 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

· valita Mila Lehtosen ja Tuija Linna-Pirisen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Margita Winqvist ja Matti Korkiakoski.

· päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 26.5.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 37 Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusehdot

Esitys: Aluevaltuusto päättää,

1. että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana

2. että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:

· soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

· useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus

· sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemus

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen.

§ 38 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Uusia valtuustoaloitteita ei ollut.