Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 17.5.22

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Yhtymähallitus

Aika 17.05.2022, klo 17:00

Paikka Kipinä, monitoimisali

Käsitellyt asiat

§ 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää

· todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;

· valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Onni Rostila ja Liljan-Kukka Ruonlinna.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 64 Jäsenkuntaraportointi 1–3/2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

· merkitä tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2022 tammi-maaliskuun raportoinnin ja antaa ohjeita jatkovalmistelua varten.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 65 Potilasasiamiehen selvitys 2021

Esitys: Yhtymähallitus päättää.

· merkitä tiedoksi selvityksen potilasasiamiehen toiminnasta vuonna 2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 66 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2021

Esitys: Yhtymähallitus päättää

· merkitä tiedoksi kuntakohtaiset selvitykset sosiaaliasiamiehen toiminnasta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä vuonna 2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 67 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2021

Esitys: Yhtymähallitus päättä

· merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportin vuodelta 2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 68 Vuoden 2022 asiakasmaksut

Esitys: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2022 asiakasmaksuihin esitetyt muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 69 Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelun hankinta dynaamisessa toimittajarekisterissä, dynaamisen toimittajarekisterin 1. avaaminen

Esitys; Yhtymähallitus päättää

1. valita palveluntuottajat tuottamaan asumispalveluja osa-alueittain, liitteiden 4–7 ”Päivitetty vertailutaulukko” mukaisessa etusijajärjestyksessä,

2. todeta, että edellä mainittujen palveluntuottajien kanssa tehdään asumispalvelusta sopimus 1.5.2022 – 31.12.2023 väliselle ajalle, jonka perusteella tilataan palvelu asiakaskohtaisesti,

3. todeta, että ne perustettavat yksiköt, jotka eivät ole valmiit sopimuksen allekirjoitusvaiheessa, ohitetaan etusijajärjestyksessä ja sopimuksen perusteella tehtävistä asiakaskohtaisista palvelutilauksista, kunnes kyseinen yksikkö on saanut kaikki tarvittavat luvat kyseisen palvelun tuottamiseen,

4. oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset,

5. oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan päättämään mahdollisen hankintapäätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen,

6. oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan tekemään hankintapäätöksen dynaamisen puitejärjestelyn avautuessa toisen kerran keväällä 2023 ja

7. tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 70 Toimen muuttaminen viraksi 17.05.2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimen muuttamisen viraksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 71 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 72 Tiedonantoja

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.