Siirry sisältöön

Mediatiedote: Haasteellisesta koronavuodesta huolimatta asiakas- ja potilasturvallisuutta ja laadunhallintaa kehitetty merkittävästi

Keusoten ensimmäinen moniammatillisesti laadittu raportti laadunhallinnan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumisesta on julkaistu. Raporttia käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 17.5.22.

Raportissa kuvataan Keusoten vuoden 2021 laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden tilaa ja kehittämistä, valittujen toimenpiteiden ja mittarien valossa. Tietoja hyödynnetään eri toiminnoissa sekä yhtymätasolla asetettaessa laadun ja turvallisuuden toiminnallisia kehittämistavoitteita.

Ensimmäistä raportointikautta on leimannut koronapandemia, ja sillä on ollut merkittäviä vaikutuksia henkilöstöresursseihin ja väestön palveluntarpeeseen. Epidemia on vaikuttanut palvelujen saatavuuteen ja kerryttänyt hoitovelkaa sekä lisännyt vaaratapahtumien ja muistutusten määrää. Haasteellisista epidemiavuosista huolimatta asiakas- ja potilasturvallisuutta ja laadun hallintaa on saatu kehitettyä merkittävästi vuoden 2021 aikana.

– Henkilökunta on tehnyt erittäin hyvää ja laadukasta työtä, lämmin kiitos siitä, toteaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Rainio.

ISO 9001-laatustandardi käyttöön Keusotessa

Keusoten laatujärjestelmä kokonaisuus muodostuu kansainvälisesti akkreditoidusta SHQS-laatuohjelmasta (Social and Health Quality Service) sekä laadunhallintaa tukevasta IMS-järjestelmästä (Integrated Management System), joka pohjautuu ISO 9001-laatustandardiin.

Vuoden 2021 aikana SHQS-laatuohjelma otettiin koko organisaation käyttöön. Osana laatuohjelmaa toteutettiin ensimmäiset sisäiset auditoinnit pätevöityneiden auditoijien toimesta.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden osalta on vuonna 2021 kehitetty erityisesti vaaratapahtumien ilmoittamiseen liittyviä toimintakäytäntöjä niin järjestelmäkehittämisen kuin toimintaprosessienkin näkökulmasta. Ilmoitusaktiivisuus on noussut ja läheltä piti -tilanteiden raportointi lisääntynyt. Tieto tunnistetuista riskeistä on tärkeää ja lisää mahdollisuuksia asiakas- ja potilasturvallisuuden aktiiviseen parantamiseen.

Turvallinen ja laadukas asiakas- ja potilastyö ovat Keusoten toiminnan tärkeimpiä periaatteita. Nyt ensimmäistä kertaa laadittu ja jatkossa vuosittain julkaistava raportti pohjautuu yhtymähallituksen hyväksymään laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan 2021–2022.

Jaakko Rainio, Yhtymähallituksen puheenjohtaja

040 741 0911, jaakko.rainio@hyvinkaa.fi