Siirry sisältöön

Kuntalaiset ideoivat parasta mahdollista hyvinvointialuetta

Kaksi nuorta tietokoneen äärellä. Kuva: STM

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueesta halutaan tehdä paras mahdollinen. Jotta suunnitelma toteutuu, on jo rakennusvaiheessa tärkeää saada kuulumaan meidän kaikkien ääni ja näkymään meidän kaikkien toiveet ja tarpeet. 4.5.2022 järjestimme kuntalaisten työpajan, jossa käsittelimme kuntalaisten toiveita ja tarpeita hyvinvointialueelle sekä nykyisen Keusoten ja tulevan hyvinvointialueen asiakaskokemuksen kehittämistä. Työpajan keskustelu oli todella hedelmällistä, ja saimme hyviä ja konkreettisia kehittämisideoita.

Palautetta kyllä annetaan, kun sen merkitys tuodaan esiin

Työpajassa pohdittiin muun muassa, mikä motivoi Keusoten tai tulevan hyvinvointialueen asiakasta antamaan palautetta. Keskustelussa nostettiin tärkeinä asioina esiin palautteen antamisen helppous sekä se, että sitä henkilökohtaisesti pyydetään esimerkiksi vastaanottotilanteen päätteeksi. Helpoksi palautteen antamiseksi koettiin esimerkiksi tekstiviestipalaute ja se, että saa palautelomakkeen heti vastaanottotilanteessa. 85 % työpajaan osallistuneita koki sähköisen palautteen antamisen parhaana mahdollisena vaihtoehtona.

Erityisen paljon työpajan keskusteluissa nousi esiin toive kuulla, mihin palautteen antaminen johtaa. Työpajaan osallistuneet ehdottivat esimerkiksi onnistumistarinoiden jakamista, eli käytännön esimerkkejä siitä, mihin asiakaspalaute on vaikuttanut, millaiseen muutokseen se on johtanut tai mikä toimenpide sen perusteella on tehty.

– Jos kuntalainen toivoo ammattilaisen yhteydenottoa, kannattaa palaute jättää verkkosivujemme kautta. Siellä on mahdollisuus jättää yhteydenottopyyntö palautteen antamisen yhteydessä. Kaikkea palautetta käytetään osana toiminnan jatkuvaa parantamista. Meidän tulee kuitenkin pohtia, kuinka voimme hyödyntää saapuvaa asiakaspalautetta entistä tehokkaammin ja miten tiedotamme kuntalaisia palautteen perusteella tehdystä parantamistyöstä,

pohtii Keusoten asiakkuuspäällikkö Petra Hurme.

Sekä asiakkaita että henkilöstöä tulee arvostaa

Sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle ei oikeastaan meidän alueellamme ole asukkaille kovin iso muutos, sillä nyt jo Keusote järjestää suuren osan hyvinvointialueemme sote-palveluista. Muutos kannattaa kuitenkin hyödyntää tarkastelemalla, mitä hyvää nykyisestä toiminnasta haluamme viedä mukaan hyvinvointialueelle ja mitä pitää ehdottomasti tässä kohtaa kehittää.

Työpajan keskusteluissa nousi hyvinkin selkeästi esiin, että tulevalla hyvinvointialueella tulisi priorisoida

  • ennaltaehkäiseviä palveluita,
  • palveluiden saavutettavuutta,
  • digitalisaation hyödyntämistä,
  • henkilöstön arvostamista sekä
  • asiakkaan arvostavaa ja kunnioittavaa kohtaamista.

Erityisesti puhelinpalvelun sujuvuuteen ja palveluihin pääsyn parantamiseen toivottiin nopeita toimia. Työpajassa pohdittiin myös, miten jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä saataisiin laajemmin käyttöön koko hyvinvointialueella. Toimivaksi esimerkiksi nostettiin omahoitajajärjestelmä ja uutena ideana ehdotettiin neuvolatoiminnan laajentamista kaikille ikäryhmille siten, että neuvola toimisi ennaltaehkäisevänä palveluna aikuisillekin.

Ennakkoaiheiden, asiakaskokemuksen ja hyvinvointialueen kehittämisen lisäksi työpajan keskustelussa nousi monessa kohtaa esiin hyvinvointialueen näkymisen ja kuulumisen tärkeys. Sekä nykyisen Keusoten että tulevan hyvinvointialueen viestintää tehdään toki jo nyt monella eri kanavalla, mutta työpajassa nostettiin esiin vielä selkeämmin niin sanottu jalkautuminen kuntalaisten arkiympäristöön: työpajan keskusteluissa ehdotettiin muun muassa paikallisten keskusteluryhmien – esimerkiksi Facebookin puskaradioiden – nykyistä parempaa hyödyntämistä sekä ihan konkreettista jalkautumista vaikkapa kauppakeskuksiin ja toreille.

– Lämmin kiitos kaikille työpajaan osallistuneille! Työpajassa esiin nousseet tarpeet, toiveet ja ideat otetaan mukaan ensimmäisen hyvinvointialueen strategian rakennusaineeksi. Siinä rinnalla katsomme toki muissakin yhteyksissä, millä keinoin voimme viedä ideoita eteenpäin ja edistää kuntalaisten esiin nostamia kehittämiskohteita,

kiteyttää johtava asiantuntija Hanna Raevuori.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaat ovat osallistuneet meidän yhteisen hyvinvointialueemme valmisteluun ahkerasti. Toukokuun alun työpajan lisäksi saimme esimerkiksi kuntalaiskyselyymme maaliskuussa yli 1400 vastausta! Lisäksi saamme paljon palautetta ja kehittämisideoita yleisten palautekanaviemme kautta. Esimerkiksi pelkästään tänä vuonna olemme saaneet Roidu-järjestelmän kautta 12.5. mennessä jo 18 260 asiakaspalautetta. Kaikkea saamaamme palautetta ja kehittämisideoita hyödynnetään sekä nykyisen Keusoten että tulevan hyvinvointialueen kehittämisessä.