Siirry sisältöön

Yhtymävaltuuston päätöksiä 5.5.2022

Aika: 5.5.2022 klo 18:00
Paikka: Teams-kokous

§ 6 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys:

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 29.4.2022 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Valtuusto merkitsee tiedoksi että hyvinkään valtuusto on 21.3.2022 valinnut Minna Laitilan tilalle varsinaiseksi jäseneksi Johanna Linnan (vas) ja varajäseneksi Olli Savelan (vas).

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Packalén ja Leni Pispala. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 11.5.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.5.2022 alkaen.

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ossi Vähäsarja ja Leni Pispala. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 11.5.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.5.2022 alkaen.

§ 8 Tietosuojan ja tietoturvan tietotilinpäätös 2021

Esitys:

Yhtymävaltuusto merkitsee tietosuojan ja tietoturvan tilinpäätöksen vuodelta 2021 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 9 Henkilöstökertomus 2021

Esitys:

Yhtymävaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen 2021 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 10 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Alueellinen hyvinvointikertomus 2020-2021

Esitys:

Yhtymävaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020-2021 liitteiden
mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 11 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lastensuojelun on puututtava lapseen ja vanhempaan kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan (vieraannuttaminen)

Esitys:

Yhtymävaltuusto päättää

 • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja
 • valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen.

§ 12 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Henkilöstön edustus yhtymähallituksen kokouksissa

Esitys:

Yhtymävaltuusto päättää

 • hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen
 • että järjestöjen edustajat kutsutaan hallituksen ja valtuuston seminaareihin ja heille mahdollistetaan puheenvuoro henkilöstölle tärkeiden asioiden esiin nostamiseksi
 • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 13 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen

päätöksen täytäntöönpanon lykkääminen

Esitys:

Yhtymävaltuusto päättää

 • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja
 • valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia valmisteltavaksi.

§ 14 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen soteuudistuksen toimeenpanovaiheessa

Esitys:

Yhtymävaltuusto päättää

 • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 15 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys:

Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.