Siirry sisältöön

Blogissamme: Suomen ainoa kahden hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hihamerkki.

Lainsäädännössä annettiin hyvinvointialueille kaksi toimialaa järjestettäväksi: sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ratkaisu pelastustoimesta poikkeaa muista alueista. 28.4.2022 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti hyväksyä yhteistoimintasopimuksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa, joten näiden alueiden yhteinen pelastuslaitos aloittaa 1.1.2023.

Miksi muodostettiin yhteinen pelastuslaitos?

Tällä hetkellä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, tai tuttavallisemmin KUP, toimii kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella 8 kunnan yhteisenä pelastuslaitoksena (Vantaa, Kerava, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää ja Mäntsälä). Jos molemmat hyvinvointialueet, Keski-Uusimaa sekä Vantaa ja Kerava, olisivat päättäneet perustaa omat pelastuslaitoksensa, olisi nykyinen KUP pitänyt jakaa kahtia. Sen myötä olisi pitänyt kaksinkertaistaa hallinto- ja tukipalvelut sekä erityisosaaminen, lisäksi resurssien joustava käyttö olisi kärsinyt alueiden välisestä rajasta. Jakaminen olisi lisännyt pelastustoimen kustannuksia ja heikentänyt palvelutasoa. Aluevaltuustot tekivät siis viisaan päätöksen!

Mitä seuraavaksi?

Nyt kun yhteisen pelastuslaitoksen perustaminen on varmistunut, seuraava askel on molempien hyvinvointialueiden hallintosääntöjen muuttaminen. Hallintosääntöihin lisätään muutama maininta pelastuslaitoksesta ja pykälä pelastuslautakunnasta.

Pelastuslaitoksen ylimpänä pelastusviranomaisena toimii pelastuslautakunta, joka koostuu 15 jäsenestä. Puolueet päättivät Uudenmaan piirin kokouksessa, että jäsenistä 8 tulee Vantaan ja Keravan ja 7 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Jos suunniteltu aikataulu onnistuu, 16.6. aluevaltuuston kokouksessa nimetään pelastuslautakunnan viimeiset jäsenet. Tämän jälkeen voidaan tehdä pelastuslaitosta koskevia päätöksiä, jotka ulottuvat vuodenvaihteen yli.

Hallinnollisesti KUP tulee olemaan osa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatiota. Seuraava reilu puoli vuotta puurretaan sen hallinnon ja tukipalveluiden perustamisessa. Pelastuslaitoksen edustajat ovat tässä työssä tiukasti mukana – meidän tehtävämme on varmistaa, että suunnitellut ratkaisut toimivat sote-palveluiden lisäksi myös pelastuslaitokselle.

Tiivis yhteistyö myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa jatkuu. Muun muassa omavalvontaohjelmat tulee tarvittavilta osin synkronoida ja kuntien kanssa sovittavassa hyte-yhteistyössä tulee huomioida pelastuslaitoksen yhdyspinnat.

Pelastuspäällikkö ja hyvinvointialueiden pelastuslaitoksen valmistelujohtaja Jussi Rahikainen.

Jussi Rahikainen
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
 pelastuspäällikkö ja hyvinvointialueiden pelastuslaitoksen valmistelujohtaja