Siirry sisältöön

Mediatiedote: Keusoten yhtymävaltuusto summasi menneen vuoden onnistumisia ja kehittämiskohteita

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) yhtymävaltuusto käsitteli 5.5.2022 kokouksessaan tietosuojan ja tietoturvan tietotilinpäätöksen, henkilöstökertomuksen sekä alueellisen hyvinvointikertomuksen. Yhteenvedoissa korostuu koronapandemian vaikutukset.

Vuoden 2021 tietosuojan ja tietoturvan tietotilinpäätös herätti valtuutetuissa kysymyksiä tietosuojan kustannuksista ja resursseista sekä potilasturvallisuudesta. Haasteena Keusoten tietosuojassa ja tietoturvassa nähdään muun muassa erilaisten järjestelmien runsas kirjo, mikä omalta osaltaan lisää käsittelyvirheiden riskiä. Kehittämistyöllä on luotu hyvä pohja tietosuojalle ja tietoturvalle ja niiden vahvistamista tehdään Keusotessa aktiivisesti – samoin kuin työtä tietojärjestelmien yhtenäistämiseksikin.

Koronapandemia vaikuttanut sekä henkilöstön että kuntalaisten hyvinvointiin

Vuoden 2021 henkilöstökertomuksessa korostuu Keusoten kolmen ensimmäisen toimintavuoden lukuisat muutokset: ensimmäiset toimintavuodet ovat luonnollisesti sisältäneet paljon kehittämistä, minkä lisäksi koronapandemia on kuormittanut koko alaa merkittävästi jo yli kahden vuoden ajan. Lisäksi henkilöstövaje, erityisesti ikäihmisten ja vammaisten palveluissa, kuormittaa henkilöstöä.

– Kaikki mahdolliset keinot on otettava tarkastelun alle, jotta 17,3 prosentin vaihtuvuus saataisiin laskemaan normaalimmalle, alle 9 prosentin tasolle. Pitovoimaan on satsattava, jotta työn kuormittavuutta voitaisiin laskea. Työvoiman saatavuutta eli vetovoimaa voitaisiin lisätä esimerkiksi eläkeläisten töihin palaamista helpottamalla tekemällä se houkuttelevammaksi mm. vaikuttamalla työn verotuksen keventämiseen,

kertoo yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jouni Maijala.

Keusoten henkilöstöltä on selvitetty työelämän laatua muun muassa erilaisilla kyselyillä ja selvityksillä. Näiden perusteella henkilöstön pitovoimatekijät Keusotessa ovat muuten verrattain hyvällä tasolla, mutta uralla kehittymisen halu sekä lukuisat muutokset heikentävät pitovoimaa. Näitä haasteita pyritään ratkaisemaan esimerkiksi johtamisen kehittämisellä osallistavampaan ja valmentavampaan suuntaan.

Valtuutetut käsittelivät kokouksessaan myös kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä alueellisen hyvinvointikertomuksen pohjalta. Hyvinvointikertomuksessa käydään läpi hyvinvoinnin tilan muutokset vuosien 2020–2021 osalta. Hyvinvointikertomuksen pohjalta tuleviksi tavoitteiksi nousevat muun muassa ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toimeenpano yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä hyvinvointialueelle siirtymisen myötä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen uudelleen organisoituminen eri yhdyspinnoilla.

– Valtuustossa pidettyjen puheenvuorojen perusteella oltiin luottavaisella mielellä siirryttäessä hyvinvointialueelle, ja puheenvuorot olivat pääosin myönteisiä. Valmiudet kuntien kanssa tehtävälle hyvinvointityölle ovat olemassa, ja näkyvissä ei ole sellaisia uhkia, jotka saattaisivat vaikuttaa siihen. Hyvinvointikertomuksen johtopäätöksiä jäätiin kaipailemaan,

yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maijala toteaa.

Menneiden vuosien summaamisen ja kehittämistarpeiden käsittelyn lisäksi Keusoten yhtymävaltuusto käsitteli vastaukset neljään aiemmin tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Valtuustoaloitteet koskivat lastensuojelun tarvetta puuttua lapseen ja vanhempaan kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan, nuorisoasemien ikärajauudistusta, järjestöjen toimintaedellytysten varmistamista sote-uudistuksessa sekä henkilöstön edustusta yhtymähallituksen kokouksissa.

Lisätiedot:

yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jouni Maijala, jetmaijala@gmail.com, p. 040 718 8298
kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi, p. 040 182 5797