Siirry sisältöön

Mediatiedote: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1,5 Me valtionavustus Kestävän kasvun ohjelmalle

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle on myönnetty Sosiaali- ja terveysministeriön Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustus 1,5 Me. Valtionavustus suuntautuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiseen ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen.

Hanke liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Hanke tähtää vaikuttavuusperusteisen järjestämisen ja palvelutuotannon toteuttamiseen digitalisaation ja uusien toimintamallien keinoin. Lopullisena tavoitteena on hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen ja vaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon kohdentaminen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevaan väestöön.

Hankkeen tavoitteet ovat helposti saavutettavat ja vaikuttavat nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut, ikäihmisten palvelutarpeiden riittävä ja vaikuttava täyttäminen sekä turvallinen kotona asuminen, kroonisesta sairaudesta kärsiville mielekäs ja vaikuttava omahoito ja itseseuranta sekä riittävä palvelutarpeen täyttäminen, oikea-aikainen ja oikeaan osoitteeseen ohjaava, resursseja tehokkaasti kohdentava asiakasohjaus ja hyvinvoinnin tukeminen ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen avulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi osaltaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Nyt myönnettävä rahoitus on hankkeiden käytössä vuoden 2022 ajan. Avustuksen jakoperusteissa on huomioitu lyhyt käyttöaika. Syksyllä 2022 järjestetään toinen valtionavustushaku, joka koskee vuosia 2023–2025.