Siirry sisältöön

Kuntalaiset toivovat hyvinvointialueelta oikea-aikaisia palveluita ja riittävää henkilöstöä

Kysyimme keskiuusimaalaisilta maaliskuussa, millä tavalla Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta tulisi valmistella ja kehittää. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023, ja tämä kuluva vuosi on tehokasta hyvinvointialueen valmisteluaikaa.

Kyselyyn vastanneista 76 % kertoo tarvitsevansa tietoa erityisesti perusterveydenhuollon palveluista, 52 % lähipalveluista, 49 % sähköisistä palveluista ja 41 % erikoissairaanhoidon palveluista. 32 % vastanneista kertoo tarvitsevansa tietoa erityisesti työikäisten palveluista, 31 % ikäihmisten palveluista, 29 % päätöksenteosta ja 27 % lasten, nuorten ja perheiden palveluista. 18 % vastanneista kertoo tarvitsevansa tietoa erityisesti pelastuslaitoksen palveluista, 16 % asiakasohjauksesta, 11 % sosiaalihuollon palveluista ja 11 % sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.

Vastausten perusteella keskiuusimaalaiset tarvitsevat hyvinvointialueelta eniten tietoa perusterveydenhuollon palveluista, lähipalveluista ja sähköisistä palveluista. Vastaajan ikä ja elämäntilanne heijastuvat selkeästi hyvinvointialueen palveluiden tietotarpeeseen:

 • Yli 64-vuotiailla korostuvat tietotarpeet ikäihmisten palveluista ja erikoissairaanhoidon palveluista keskimääräiseen verrattuna.
 • 30–49-vuotiailla korostuvat tietotarpeet lasten, nuorten ja perheiden palveluista sekä työikäisten palveluista.
 • Alle 30-vuotiailla korostuvat tietotarpeet sähköisistä palveluista.

Hyvinvointialueen tärkeimmät tavoitteet

60 %:a kyselyyn vastanneista nostaisi hyvinvointialueen tärkeimmiksi tavoitteiksi oikea-aikaisen avun saamisen, 51 % riittävän ja hyvinvoivan henkilöstön, 51 % palvelujen sujuvuuden, 49 % hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, 43 % palvelujen laadun, 33 % ennaltaehkäisevät palvelut, 25 % taloudelliset ja tehokkaat palvelut, 22 % hyvän asiakaskokemuksen, 20 % digitaaliset palvelut, 14 % turvallisuuden edistämisen, 9 % tiedolla johtamisen, 5 % asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, 3 % viranomaisyhteistyön ja 4 % jonkin kokonaan muun asian.

Keskiuusimaalaisten mielestä hyvinvointialueen tärkeimmät tavoitteet tärkeysjärjestyksessä ovat:

 1. oikea-aikaisen avun saaminen​
 2. riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö​
 3. palvelujen sujuvuus​
 4. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen​
 5. palvelujen laatu

Palveluiden kehittäminen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaat haluaisivat osallistua palveluiden kehittämiseen mieluiten kyselyihin vastaamalla ja antamalla asiakaspalautetta. ​Vastaajien mielestä eniten kehittämistä tarvitsevat kolme aihekokonaisuutta:

 • kokonaisvaltainen hoito ja palveluprosessit kuntoon​
 • lähipalvelut ja saavutettavuus​
 • hoitojonojen purku ja hoitoon pääsyn varmistaminen

Kehittämisideoina asukkaat nostivat esiin esimerkiksi koronarokotukset. Vastausten perusteella Keusoten järjestämät koronarokotukset ja niiden ajanvaraukset ovat toimineet erinomaisesti, ja niistä voisikin ottaa oppia myös muussa toiminnassa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukastutkimus toteutettiin 7.3–21.3.2022 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 421 keskiuusimaalaista.

Haluatko osallistua hyvinvointialueen valmisteluun? Onko sinulla hyviä ideoita ja paljon ajatuksia, toiveita tai kysymyksiä? Ilmoittaudu mukaan kuntalaisten työpajaan! Työpaja järjestetään 4.5. klo 17-19. Ilmoittautumiset 27.4. mennessä.