Siirry sisältöön

Mediatiedote: Keusote varautuu hoitajajärjestöjen työtaisteluiden jatkumiseen – lääkitysten turvakokeiden poikkeusjärjestelyjen ajanvarauksia ei peruta

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer aloittivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS) koskevan lakon 1.4. Lakko kesti kaksi viikkoa ja päättyi 15.4. Tämänhetkisen tiedon mukaan Tehy ja SuPer valmistelevat joukkoirtisanoutumisia. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ei kuulunut lakon piiriin, mutta on varautunut sekä lakon jälkiseuraamuksiin että mahdollisten irtisanoutumisten seuraamuksiin.

Lakko heikensi kuntalaisten perusterveydenhuollon palveluita

Nyt päättynyt lakko vaikutti merkittävästi kuntalaisten perusterveydenhuollon palveluihin Keusoten alueella. HUS keskittyi lakon aikana päivystystoimintaan, ja Keusote tuki palveluiden saatavuutta esimerkiksi vahvistamalla henkilöstöresurssia akuuttiosastoillaan ja lisäämällä kiireellisen hoidon palveluja. Kiireellisten palveluiden turvaaminen heikensi paikoitellen kiireettömiä palveluita.

Lakko vaikeutti erityisesti laboratorio- ja kuvantamispalveluita, sillä Keusote ostaa kyseiset palvelut kokonaisuudessaan HUSilta. HUS ei kyennyt turvaamaan riittävää palvelutasoa suojelutyönä, ja lähes kaikki alueen näytteenotto-, röntgen- ja kuvantamispisteistä olivat suljettuina. Keusote pyrki turvaamaan kriittisiä näytteenottoja vaihtoehtoisin keinoin. Kiireettömiä näytteitä ei kuitenkaan kyetty ottamaan.

Työtaisteluilla pitkäkestoisia vaikutuksia Keusoten toimintaan

Keusotessa varaudutaan työtaisteluiden jatkumiseen. Lisäksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu edelleen. Ensimmäisen lakon aikana tehtyjä poikkeusjärjestelyjä jatketaan ja tarvittaessa tehdään lisää erityisratkaisuja, jotta kuntalaisten perusterveydenhuollon palvelut pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin. Työtaisteluiden jatkuminen kuitenkin väistämättä heikentää palveluita. Poikkeusjärjestelyin tehtäviä turvakokeita ei kuitenkaan peruta.

Mahdollisten joukkoirtisanoutumisten vaikutusten odotetaan olevan lakkoa suuremmat ja vaikuttavan myös sosiaalihuollon palveluihin. Varaudumme vastaanottamaan lisää omille sairaalaosastoillemme HUSilla osastohoidossa olevia potilaita. Asumispalveluissa varaudutaan ottamaan asiakkaita ylipaikoille. Avopalveluissa keskitymme turvaamaan kiireelliset palvelut. Pyrimme kuitenkin toteuttamaan mahdollisimman paljon myös kiireettömiä palveluita, jotta hoitovelka ei kasva kohtuuttomaksi. On mahdollista, että työtaisteluiden jatkuessa alueellamme ei ole lainkaan avoinna olevia laboratorio- ja kuvantamispisteitä. Tukipalveluiden saatavuus on joka tapauksessa vähäistä ja ruuhkautunutta. Vaikka lakko ei jatkunutkaan 20.4., ruuhkan purkaminen kestää ja viiveitä tulee olemaan esimerkiksi takaisinsoittopalveluissa. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikeuttaa tilannetta edelleen.

Hoitovelkaa syntyi jo päättyneen lakon aikana, eikä sitä päästy purkamaan pääsiäisen vuoksi. Odotettavissa on, että työtaisteluiden jatkuminen kasvattaa hoitovelkaa merkittävästi. Sen purkaminen tulee vaikuttamaan Keusoten palveluihin vielä pitkään lakon päättymisen jälkeen. Nyt päättynyt lakko on myös jo aiheuttanut kustannusvaikutuksia. Jatkuessaan työtaisteluiden kustannusvaikutukset kasvavat väistämättä. 

Kuntalaisia pyydämme olemaan yhteydessä ensisijaisesti Keusoteen

Jos uudet työtaistelutoimenpiteet toteutuvat, vaikeutuvat HUSin palvelut merkittävästi. Pyydämme kuntalaisia olemaan aina ensin yhteydessä perusterveydenhuoltoon. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan eteenpäin.

Keusote seuraa tilannetta aktiivisesti. Päivitämme kuntalaisille kohdennettuja tietoja verkkosivuillemme. Ajankohtainen lakkotiedote löytyy kiinnitettynä verkkosivustomme etusivulta.

Pahoittelemme vaikutuksia, joita työtaistelutoimenpiteet aiheuttavat kuntalaistemme terveyspalveluihin.

Lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän johtaja, puh. 0401825797, pirjo.laitinen-parkonen@keusote.fi