Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 12.4.22

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Aika 12.04.2022, klo 17:00

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§ 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan

tarkastuksesta päättäminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kallepekka Toivonen ja Mika Mäki-Kuhna.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiia Lintula ja Mika Mäki-Kuhna.

§ 53 Tietosuojan ja tietoturvan tietotilinpäätös 2021

Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen tietosuojan ja tietoturvan tilinpäätöksen vuodelle 2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja päätettiin esittää tietosuojan ja tietoturvan tietotilinpäätös 2021 valtuustolle tiedoksi.

§ 54 Palvelusetelin käyttöönotto ikäihmisten palveluasumisen järjestämisessä

Esitys: Yhtymähallitus päättää, että

· ikäihmisten palveluasumisen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että

· tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1201 /2020) § 10 f mukaiset tulot ja, että

· palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen ja maksimi arvo on 86 € vrk ja, että

· palvelusetelillä katetaan palvelumaksua ja aterioiden kustannuksia palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelman ja omavastuulaskelman mukaisesti palvelusetelin arvoon asti ja, että

· asiakkaan omavastuuosuudeksi palveluasumisen kuluista jää se osuus ateria- ja palvelumaksun kokonaiskustannuksista, joka ylittää palvelusetelin arvon ja, että

· palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 55 Keski-Uudenmaan sote Sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä

kuntouttavan työ-toiminnan hankinta, joustavan toimittajarekisterin 1. avaaminen

Esitys: Salassapidettävät tiedot poistettu

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 56 Lääkäri-hoitajavastaanottojen ylivuotopalvelun kilpailutuksen aloitus

Esitys: Yhtymähallitus päättää, että

· Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi käynnistää avosairaanhoidon lääkäri- hoitaja vastaanottojen ylivuotopalvelun kilpailutuksen selostetekstissä kuvatun mukaisesti. Kilpailutettavan palvelun tavoitteena on täydentää oman toiminnan hoidon tarpeen arviointia tilanteissa, joissa palvelun saavutettavuus ja asiakkaan hoito ei toteudu lain säätämässä määräajassa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 57 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Alueellinen hyvinvointikertomus 2020-

2021

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa, että yhtymävaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020-2021 liitteiden mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 58 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan

hallituksen päätöksen täytäntöönpanon lykkääminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

· hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

· todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 59 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen

sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

· hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

· todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 60 Virkojen lakkauttaminen 12.04.2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen lakkauttamiset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 61 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 62 Tiedonantoja

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.