Siirry sisältöön

Mediatiedote: Alueellinen hyvinvointikertomus on julkaistu

Keusoten yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 12.4. alueellisen hyvinvointikertomuksen. Alueellinen hyvinvointikertomus raportoi Keski-Uudenmaan alueen hyvinvoinnin tilaa suhteessa alueelliseen hyvinvointisuunnitelman 2020–2025 tavoitteisiin. Raportointikauden tuloksiin on vaikuttanut koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet.

Keski-Uudenmaan väestömäärä kasvaa ja samalla ikääntyy, mikä näkyy esimerkiksi väestöllisessä huoltosuhteessa. THL:n TEAviisari osoittaa, että alueen kunnissa ollaan hyvällä tasolla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden osalta. Kehitettäviä asioita edelleen löytyy kuntakohtaisesti.

Koronaepidemia on vaikuttanut muun muassa työllisyyslukuihin ja perustoimeentulotuen saajien määrään; määrät ovat kasvaneet. Työttömyysluvuissa pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen lievässä kasvussa.

Keusoten palveluissa koronan vaikutukset ovat saman suuntaisia valtakunnallisten vaikutusten kanssa ja näkynevät osin viiveellä. Perhekeskuspalvelujen kävijämäärät ovat hieman kasvussa, samoin lastensuojelun. Osa palveluista on jouduttu epidemian ajaksi lakkauttamaan, ja siksi palvelukäyttäjien tilastoja ei ole saatavilla tai vertailua ei voida tehdä. Mielen hyvinvointiin liittyvät haasteet hyvinvointialueella ja koettu yksinäisyys ovat kasvussa.

PYLL-raportin perusteella Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väestön terveydentila on parempi kuin koko Suomessa. Kuntalaisten oma terveydentila kuitenkin koetaan aikaisempaa heikompana. Huolen aiheena ovat päihteisiin liittyvät ennenaikaiset kuolemat sekä ylipainoon ja lihavuuteen liittyvät haasteet, joihin on voinut vaikuttaa koronarajoitukset lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden liikkumisessa. Tästä ollaan kuitenkin palaamassa kohti normaalia.

Sähköisten omahoidon ja itseasioinnin menetelmät ovat kehittyneet ja niiden käyttö on jonkin verran lisääntynyt. Osallisuuden edistämisen tueksi on kehitetty kuntayhtymään erilaisia toimintatapoja, esimerkiksi asukaskehittäjätoiminta.

Tulevaisuudessa tavoitteena on lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmien toimeenpano yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointialueen valmistelut vaikuttavat muun muassa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön organisoitumiseen alueellisesti.

Raportoinnissa on hyödynnetty valtakunnallisia kysely- ja seurantatutkimusten tuloksia, mm. FinSote 2020 (THL), Kouluterveyskysely 2021 (THL), FinLapset (THL), PYLL-raportti 2015–2019(FGC).