Siirry sisältöön

Mediatiedote: Keusote kutsuu palvelutuottajia mukaan henkilökohtaisen budjetin kokeiluun

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu käynnistyy vammaispalvelun ja eri ikäisten omaishoidon tuen asiakkaille. Asiakkaat tarvitsevat erilaisia palveluita arjessa pärjäämisen tueksi. Kokeiluun haetaan nyt mukaan palvelutuottajia tuottamaan asiakkaille heidän tarvitsemia palveluja.

Henkilökohtaisella budjetilla asiakas voi hankkia itselleen palveluita, jotka vastaavat asiakkaan arvioituun palvelutarpeeseen. Palveluita hankitaan toimijoilta, jotka on hyväksytty henkilökohtaisen budjetin palvelutuottajiksi. Kokeilu kohdennetaan vuoden 2022 aikana kehitysvammaisten henkilöiden päiväaikaiseen toimintaan, vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin ja omaishoidon tuen asiakkaiden vapaisiin.  

Kokeiluun kannattaa nyt lähteä mukaan, koska henkilökohtainen budjetti on erinomainen tapa mahdollistaa asiakkaan avun ja tuen saaminen joustavasti elämän eri tilanteissa. Jokainen henkilö on ainutlaatuinen ja henkilökohtainen budjetti auttaa henkilöä saamaan hänelle juuri sopivia ja oikeita palveluita, joita te palveluntuottajat voitte heille tarjota, 

kertoo Mervi Vornanen

Keusote lähettää kutsukirjeen yli 100 palvelutuottajalle ja kutsuu palvelutuottajia mukaan kokeiluun. Kokeilusta järjestetään infotilaisuus 20.4. klo 16–17 Teams-yhteyden kautta.Kutsu lähetetään alueen palveluntuottajille ennen pääsiäistä sähköpostilla. Mikäli sähköposti ei tavoita juuri teitä, voit olla yhteydessä Mervi Vornaseen, jolta saa linkin tilaisuuteen viimeistään 20.4.2022. Infotilaisuudessa palvelutuottajille tarjotaan lisätietoa kokeilusta.  

Henkilökohtainen budjetti osa ministeriön hanketta 

Keusote sai sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämää hankerahaa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen vuosille 2020–2021. Valtakunnallisena tavoitteena oli luoda malli, joka vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla. 

Hanke päättyi vuoden 2021 loppuun. Hankkeessa luotiin ehdotus rahoitus- ja toimintamallista sekä asiakasohjauksen toimintamallista valtakunnalliseen jatkotyöstämiseen sekä kirjattiin ehdotuksia tarvittavasta lainsäädännöstä. Hanke toteutettiin alueellisesti vahvalla tutkimusotteella ja yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Nyt vuoden 2022 alusta tätä hankkeessa kehitettyä mallia päästään testaamaan käytännössä. Kokeilun tavoitteena on kerätä tietoa toimintamallin kehittämiseksi.  

Lisätiedot Mervi Vornanen, mervi.vornanen@keusote.fi, p. 050 497 1922.