Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 5.4.22

Aika 05.04.2022, klo 16.00

Paikka Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 31 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 32 HUS perussopimuksen hyväksyminen

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä HUS-yhtymän perussopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin äänestysten jälkeen esityksen mukaan.

Maiju Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen perusteluineen:

Yhtymävaltuusto mahdollistaa paremmin Keski-Uudenmaan poliittisen edunvalvonnan. Yhtymäkokous yksipuolistaa päätöksenteon ja keskittää vallan siten, että Helsinki ja Länsi-Uusimaa käyttävät päätösvaltaa muiden alueiden jäädessä myötäilijöiksi. Keski-Uudeltamaalta katoaa taloudellinen päätöksentekovalta ja joudumme maksajiksi. Mikäli yhtymäkokous valitaan ylimmäksi päätöksentekoelimeksi, se tarkoittaa Keski-Uudenmaan asukkaiden julkisissa palveluissa huomattavaa heikentymistä. Vakavimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että Hyvinkään sairaalan toiminnan kehittämiseen ei jää rahaa ja sen status yliopistosairaalan veroisena katoaa.

§ 33 Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen

§ 34 Hyvinvointialueen valmistelun tilanne

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmistelusta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 35 Hallintosäännön päivittäminen

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää

· hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, jota sovelletaan 1.5.2022 lukien.

· että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestysten jälkeen

§ 36 Muut asiat

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä muut asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.