Siirry sisältöön

Lasteri kokoaa valvontatiedot yhteen ja auttaa turvallisen sijaishuoltopaikan löytämisessä

Kuvituskuva

Lasteri-tietopohja otettiin käyttöön Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) alueella joulukuussa 2021. Lasteri-tietopohja kokoaa yhteen keskeisen sijaishuoltoyksikköjen toimintaa koskevan valvontatiedon ja tuo tärkeää lisäarvoa lapsen sijaishuoltopaikan valintaan.

Tietopohjassa viranomaisten valvontatiedot yhdistyvät palveluntuottajien tietoihin, kuten vapaisiin sijoituspaikkoihin. Lasterin käyttö helpottaa lapselle sopivan ja turvallisen sijaishuoltopaikan löytämistä.

Tietopohjan käyttöön on lähtenyt mukaan jo kiitettävä määrä palveluntuottajia. Myös valvontatietoja on alkanut karttua ensimmäisten kuntien liityttyä mukaan Lasteriin.

Lasteri yhtenäistää sijaishuollon järjestämistehtävän toteuttamista ja sujuvoittaa valvontatyötä

Kuntien yhteisesti käyttämä tietopohja mahdollistaa laajemman näkymän sijoituspaikkoihin, tiivistää valvonnan yhteistyötä ja yhdenmukaistaa lastensuojelun käytäntöjä sekä tuo työajansäästöä. Tavoitteena on Lasterin valtakunnallinen käyttö siten, että tietokanta mahdollistaa ja vahvistaa lastensuojelun sijaishuollon seurannan, ohjauksen ja kehittämisen tehtäviä myös kansallisesti.

Tällä hetkellä Lasterin käyttö kasvaa ja laajenee askel kerrallaan sosiaali- ja terveysministeriön eli STM:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lasteri on otettu Keusoten lisäksi asiakastyön tueksi jo ensimmäisissä Satakunnan kunnissa ja Varsinais-Suomen suunnalla. Helsingin kaupunki ja muutama muu kunta ovat liittymässä mukaan. Mitä enemmän kuntia, valtion valvojia (aluehallintovirastot, Valvira, EOA) sekä palveluntuottajia saamme Lasterin käyttäjiksi, sitä paremmin tietopohja palvelee tarkoitustaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on nostanut esiin, että kunnilla on käytössään keskenään erilaisia asiakasohjauksen toimintamalleja, prosesseja ja kilpailutuskäytäntöjä. Niiden vuoksi sijoitettavat lapset ovat eriarvoisessa asemassa kotikuntiensa mukaan, kun heille haetaan lastensuojelulain mukaista sijaishuoltopaikkaa. Lasteri-tietopohjan yhtenä tavoitteena on yhtenäistää valtakunnallisesti lastensuojelun sijaishuoltoa.

Lasterista halutaan osa kansallisten tietokantojen kokonaisarkkitehtuuria

Lasteri-tietopohja rakennettiin vuosien 2020–2021 aikana Keusoten hallinnoimassa Lasteri–pilottihankkeessa, jonka STM rahoitti osana Rakenneuudistushankkeita.

Keusoten lisäksi Lasteri-pilottihankkeeseen osallistuivat Helsingin kaupunki ja Satakunta. Pilotoinnin tukena toimi THL:n koordinoima kansallinen Lasteri-hanke tarjoten asiantuntija-apua.

STM:n kanssa on sovittu, että pilotointia hallinnoinut Keusote jatkaa Lasterin omistajana vuonna 2022. Vuoden 2023 alusta lukien omistajuutta ei ole vielä sovittu, vaan asiasta jatketaan neuvotteluja yhteistyössä STM:n ja THL:n kanssa. Tavoitteena on, että Lasteri istuu osaksi kansallisten tietokantojen kokonaisarkkitehtuuria vakiinnuttaen paikkansa osana suomalaista sijaishuoltoa ja sen valvontaa. Teknistä rajapintaa tulevaan Soteri-rekisteriin on suunniteltu jo pitkään.

Parhaillaan Lasterille etsitään rahoitusta ohjelmiston jatkokehittämiseen. Rajapintojen rakentamisen lisäksi Lasteri-tietopohja tulisi muun muassa kääntää ruotsiksi, jotta se palvelisi molemmilla virallisilla kielillämme.

Lisätietoja Lasterista löydät:

Tiedustelut:

Tuija Tähkäpää, hankekoordinaattori, lasteri@keusote.fi

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Kuvituskuva