Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen organisaatiorakenne aluevaltuuston päätettäväksi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli puheenjohtajansa Helinä Pertun johdolla tiistaina 22.3. muun muassa hyvinvointialueen organisaatiorakennetta, pelastuslaitoksen ja HUS-yhtymän valmistelua.  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatiorakenne perustuu jo olemassa olevaan kuntayhtymän organisaatiorakenteeseen. Luovuttavien organisaatioiden henkilöstö tulee siirtymään sujuvasti nykyrakenteen alle. Tällä turvataan toiminnan käynnistyminen vuoden vaihteen
-23 alussa. Hyvinvointialueen toimielimiksi on valittu laissa määritellyn aluehallituksen, -valtuuston ja tarkastuslautakunnan lisäksi vaalilautakunta, aluevaalilautakunta, kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, palvelujen järjestämisen lautakunta, sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, henkilöstöjaoston sekä rahoitus- ja talousjaoston. Osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueelle perustetaan nuorisovaltuusto, vanhus- sekä vammaisneuvostot.

Hyvinvointialueen organisaatiomalli on nyt valmis lähtemään valtuustolle päätettäväksi. Näin laajan toiminnan organisointi tulee vaatimaan jatkuvaa arviointia ja myös aktiivista perustettujen uusien päätöksenteon luottamuselinten yhteensovittamista muuhun organisaatioon,

toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Iltakoulussa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja HUS-yhtymän valmistelu

Aluehallituksen iltakoulussa käsiteltiin pelastuslaitoksen ja HUS-yhtymän valmistelua. Yhteistoimintasopimuksella sovitaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisvastuun siirrosta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Tämä tarkoittaa, että pelastuslaitos sijoittuisi hallinnollisesti henkilöstöineen ja sopimuksineen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatioon ja tuottaa palveluita Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Uudenmaan erillisratkaisun mukaisesti erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaa Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Nykyisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tulee korvaamaan HUS-yhtymä. HUS-yhtymä perustetaan Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välisellä perussopimuksella. Perussopimuksessa sovitaan mm. HUS-yhtymän ylimmästä päättävästä toimielimestä, HUS-yhtymän tehtävistä ja sen taloutta koskevista asioista. Perussopimus tullaan hyväksymään kaikilla alueilla 30.4.22 mennessä.  

Lisätiedot

  • aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu, p, 040 315 2490, helina.perttu@jarvenpaa.fi