Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 23.3.22

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Aluehallitus

22.3.2022 kello 17.00

Hyvinkää, Hotel Sveitsi

Käsitellyt asiat

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 11 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 12 Järvenpään kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Järvenpään kaupungin antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena

2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja

3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 13 Hyvinkään kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Hyvinkään kaupungin antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena

2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja

3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 14 Nurmijärven kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Nurmijärven kunnan antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena

2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja

3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 15 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan

hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää

1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Lisäksi aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

2. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena

3. valtuuttaa hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja

4. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 16 Tuusulan kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Tuusulan kunnan antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena

2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja

3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 17 Mäntsälän kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Mäntsälän kunnan antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena

2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja

3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 18 Pornaisten kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Pornaisten kunnan antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena

2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja

3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 19 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan

hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Uudenmaan päihdehuoltokuntayhtymän antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena

2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja

3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 20 Vantaan kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Vantaan kaupungin antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena

2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja

3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 21 Eteva kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteen mukaisen selvityksen ja

2. ehdottaa aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteen mukaisen selvityksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 22 Esitys Eteva ICT-ratkaisuksi

Esitys: Auehallitus päättää hyväksyä

· esitetyn ETEVA ICT-kokonaisratkaisun

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 23 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen viestinnän linjaukset

Esitys: Aluehallitus päättää

· hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen viestinnän linjaukset liitteen 1 mukaisesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Kokouskutsu 30 (39) Aluehallitus 18.03.2022

· että Keski-Uudenmaan hyvinvointialue jatkaa visuaalisen ilmeen osalta vaihtoehdon A mukaisesti vuoden 2023 alusta

· että ennen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle 1.1.2023 käytetään vain hyvinvointialueen virallista nimeä virallisissa dokumenteissa

· että hyvinvointialueen valmistelun viestintää asukkaille ja henkilöstölle toteutetaan edelleen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän viestintäkanavissa osana hyvinvointialueen valmistelua ja

· että hyvinvointialueen strategian valmistuttua viestinnän linjauksia tarkastellaan tarvittaessa uudelleen

Päätös: Aluehallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen muut kohdat, paitsi toisen kohdan, joka kuuluu seuraavasti: “että Keski-Uudenmaan hyvinvointialue jatkaa visuaalisen ilmeen osalta vaihtoehdon A mukaisesti vuoden 2023 alusta”. Poistetun toisen kohdan osalta aluehallitus antoi valmisteluohjeet erillisen esityksen tuomisesta aluehallitukseen.

§ 24 Hyvinvointialueen strategiatyön ja palvelustrategiatyön tilannekatsaus

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian valmistelusta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 25 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatiorakenne

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation rakenteen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 26 Hyvinvointialueen valmistelun tilanne

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmistelusta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 27 Valtuustoaloite 3.3.2022 / Lapsi- ja perheasiainneuvoston perustaminen

Esitys: Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen lapsi- ja perheasiainneuvoston lisäämisestä hallintosääntöön valmisteltavaksi hyvinvointialueen hallintoon.

Päätös: Aluehallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen (lapsi- ja perheasiainneuvoston perustaminen) valmisteltavaksi hyvinvointialueen hallintoon.

§ 28 Valtuustoaloite 3.3.2022 / selvitys johtamisjärjestelmästä

Esitys: Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen johtamisjärjestelmän selvittämisestä valmisteltavaksi hyvinvointialueen hallintoon.

Päätös: Aluehallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen (selvitys johtamisjärjestelmästä) valmisteltavaksi hyvinvointialueen hallintoon.

§ 29 Muut asiat

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä muut asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.