Siirry sisältöön

Keusoten uusi valmennus antaa työkaluja osallisuuden vahvistamiseen ”Ihminen ihmiselle -meiningillä”

Erivärisiä puuvärikyniä vierekkäin.

Miten voin asukkaana ja asiakkaana tukea omaa osallisuuttani sote-palveluissa? Miten voin ammattilaisena vahvistaa osallisuutta palvelujen toteutuksessa ja kehittämisessä? Muun muassa näihin kysymyksiin antaa työkaluja uusi Osallisuusvalmennus.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry ja Keski-Uudenmaan Työkykyhanke järjestävät ensimmäistä kertaa osallisuusvalmennusta keusotelaisille, asiakkaille ja asukkaille.

Osallisuus on monessa käytetty ja moniselitteinen termi, mutta se voidaan tiivistää kuulluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi tulemiseksi. Keusotessa asiakkaiden ja alueen asukkaiden osallisuutta sekä palveluissa että niiden kehittämisessä pidetään ihan erityisen tärkeänä. Keusoten lyhyestä historiasta huolimatta meille on ehtinytkin jo vakiintua erilaisia tapoja osallisuuden tukemiseen, esimerkiksi asukaskehittäjätoiminta ja asiakasraadit.

Keusote otti tänä talvena yhteistyökumppaninsa kanssa osallisuuden vielä tiukempaan otteeseen ja alkoi järjestää täysin uutta koulutusta: osallisuusvalmennusta. Osallisuusvalmennus yhdistää sekä sote-alan ammattilaiset että asukkaat ja asiakkaat.

– Idea koulutukseen syntyi yhteisissä keskusteluissa Werkko ry:n ja Työkykyhankkeen kanssa. Huomasimme, että on olemassa monia toimivia osallisuuden edistämisen muotoja niin kehittämistyössä kuin kohtaamisissakin. Ajattelimme, että niitä on hyvä tarkastella yhdessä ja samalla lisätä niiden tunnettuutta ja levittää osallisuutta edistäviä toimintamuotoja yhä useammille alueille,

kertoo Keusoten erityisasiantuntija Olli Laiho.

Kokemusosaaja ja sote-ammattilainen työpareina

Maaliskuun alussa Osallisuusvalmennuksessa keskustellaan kokemusosaajista ja vertaisista sote-ammattilaisten työpareina. Laiho lupaa heti koulutuksen alkuun, että tänään olemme juttelun äärellä. Ollin lupaama nuotiopiiritunnelma syntyykin nopeasti, kun kokemusosaajat ja ammattilaiset kertovat kokemuksistaan ja ajatuksistaan.

Ammattilaiset kertovat, miten kokemusosaajat ovat herätelleet heitä, jos ovat urautuneet liikaa toimimaan työssään vain yhdellä tapaa. Kokemusosaajat kertovat pääsevänsä asiakkaan lähelle; tupakkapaikalla käydään tärkeitä keskusteluja.

”Me ollaan samalla viivalla, toimitaan ihminen ihmiselle -meiningillä”,

kertoo kokemusosaaja Juha Perkiä.

Sote-ammattilainen puolestaan edustaa tietynlaista tehtävänkuvaa, jonka toteuttamiselle vapautuu aikaa, kun työnjako kokemusosaajan kanssa on selkeä.

Minulle syntyy nopeasti kuva, että tässä vahvistuu kaikkien osallisuus: niin ammattilaisen, kokemusosaajan kuin asiakkaankin. Virtuaalisen nuotiopiirin tunnelma on lämmin, ja saan tuntea itsenikin osalliseksi alussa luvattuun jutteluun.

Osallisuutta voi vahvistaa kaikissa kohtaamisissa

Osallisuus julkisen sektorin sote-palveluissa on keskeisessä asemassa. Se voimaannuttaa sekä asiakasta että ammattilaista ja tuottaa laadukkaita palveluita, tyytyväisiä asiakkaita ja hyvinvoivaa henkilöstöä.

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen projektipäällikkö Silja Wahlsten on ollut alusta asti mukana ideoimassa uutta Osallisuusvalmennusta. Wahlsten painottaa, että asiakkaan osallisuuden tulee toteutua kaikilla tasoilla.

– Tärkeimpiä hetkiä ovat ne jokapäiväiset kohtaamiset joita Keusoten palveluissa tapahtuu ihmisten välillä. Jos näissä kohtaamisissa koetaan osallisuutta ja sen vahvistumista, olemme onnistuneet jo jossain,

Wahlsten painottaa.

Wahlsten kertoo, että lisäksi palvelujen ja toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa on erilaisia paikkoja, joissa osallisuutta voidaan vahvistaa esimerkiksi juuri kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoiminnan avulla.

– Näihin mahdollisuuksiin me valmennuksessamme availemme ikkunoita ja uusia mielen maisemia. Jokaisesta palvelusta löytyy niitä kohtia ja paikkoja, joissa voisimme tehdä kehittämistyötä yhdessä palveluja käyttävien asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa,

Wahlsten muistuttaa.

Lisätietoja Osallisuusvalmennuksesta:

Mikä osallisuus?

Osallisuus on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa omissa ja yhteisissä asioissa. Keusotessa osallisuus tarkoittaa esimerkiksi asukkaiden, asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistä palveluiden kehittämistä, uusien toimintatapojen kokeilua ja haasteiden selättämistä.

Keski-Uudenmaan Työkykyhanke

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistetään keskiuusimaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta.

Keski-Uudenmaan Työkykyhanke on osa valtakunnallista Työkykyohjelmaa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Werkko ry

Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry on vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhdistys.

Werkon Kokewa-hanke vahvistaa, edistää ja lisää kokemuslähtöistä osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista Keski-Uudellamaalla.