Siirry sisältöön

Asukkaat toivovat nopeita ja tasapuolisia päihdepalveluja kuntiin sekä tukea päihdeasiakkaiden läheisille

Kuvassa katkaistu tupakka.

Kysyimme marraskuussa 2021 alueemme asukkailta päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Halusimme saada tietoomme, mitkä asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita. Kyselyyn vastasi kaikista kunnista yhteensä n. 300 asukasta. Vastaajia oli kaikista yli 18-vuotiaitten ikäluokista.

Kuntalaiset toivoivat kyselyssä esimerkiksi:

 • Päihdeasiakkaiden läheisille apua
 • Lapsille ja nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja -valistusta sekä yhteistyötä koulujen kanssa
 • Jalkautumista asukkaiden pariin
 • Mielenterveyshoitoon pääsyä päihteiden lopettamisen tueksi
 • Ikääntyneille kotiin jaettavaa tiedotusta kuntien vapaa-ajantoiminnoista ennaltaehkäisevänä toimena
 • Tietoa Keusoten palveluista ja konkreettisista keinoista päihteiden käytön lopettamiseen ja sen tukemiseen
 • Henkilökunnan osaamisen vahvistamista
 • Tasavertaista kohtaamista
 • Päihteettömiä kohtaamispaikkoja
 • Automaattista puheeksi ottoa päihteiden käytöstä sote-henkilökunnan kohtaamisissa
 • Nopeaa ja tasapuolista ehkäisevien palveluiden saavutettavuutta

Jopa 38 % (113) vastaajista oli huolissaan läheisen alkoholin käytöstä viimeisen vuoden aikana. Vastaajista n. 20 % oli havainnut alkoholin, tupakkatuotteiden sekä huumausaineiden välittämistä alaikäisille. Myös ikääntyneiden kohdalla oli 31 prosenttia vastaajista havainnut päihteiden käytön lisääntymistä sekä 20 prosenttia vastaajista oli havainnut rahapelaamisen lisääntymistä. Puolet vastaajista nosti esille myös ikääntyneiden yksinäisyyden.

Vastaajat kokivat, että Keusotesta saa helpommin tukea alkoholinkäytön ja tupakoinnin lopettamiseen kuin huumausaineiden käytöstä sekä rahapeliriippuvuudesta irti pääsemiseen. Vastaajat toivoivat, että tietoa päihdepalveluista olisi helpommin löydettävissä sekä tukea saisi helpommin.

Ehkäisevän työn suunnitelmaa valmistellaan Keusotessa yhteistyössä kuntien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Kuntalaisten vastauksia ja toiveita nostetaan esiin toimenpiteissä.

Kysely tullaan jatkossa uusimaan vuosittain Ehkäisevän päihdetyön viikon aikana.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita!

Lisätietoja:

Marjut Suo, erityisasiantuntija, p. 050 497 2557, marjut.suo@keusote.fi