Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 10.3.22

Aika 10.03.2022, klo 16:30-

Paikka Hotel Sveitsi

Käsiteltävät asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Reija Taupila ja Olli Savela, varalle (Annika Kokko ja Irma Pahlman).

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän muutetun esityksen mukaisesti että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

§ 3 Aluevaltuuston päätösten 3.3.2022 täytäntöönpano

Esitys: Aluehallitus päättää

1. että aluevaltuuston 3.3.2022 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 4 Henkilöstöjaoston valitseminen toimikaudeksi 2022-2025

Esitys: Aluehallitus päättää valita toimikaudeksi 2022–2025

1. henkilöstöjaostoon seitsemän jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen

varajäsenen.

2. jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Aluehallitus päätti valita toimikaudeksi 2022-2025 henkilöstöjaostoon puheenjohtajat, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

varsinainen jäsen / henkilökohtainen varajäsen

 • pj Tuija Linna-Pirinen SDP / Pinja Perholehto, SDP
 • vpj Inka Utriainen KOK / Virpi Räty, KOK
 • Aila Koivunen, SDP / Heta Ravolainen-Rinne, SDP
 • Arto Järvinen, PS / Onni Rostila, PS
 • Anna-Liisa Lyytinen, KESK / Tarja Edry, KESK
 • Kenneth Morelius, Liike Nyt / Jussi Salonen, SIT
 • Kalevi Kannisto, VAS / Olli Savela, VAS

§ 5 Rahoitus- ja talousjaoston valitseminen toimikaudeksi 2022-2025

Esitys: Aluehallitus päättää valita toimikaudeksi 2022–2025

1. rahoitus-ja talousjaostoon seitsemän jäsentä ja kullekin jäsenelle

henkilökohtaisen varajäsenen.

2. jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Aluehallitus päätti valita toimikaudeksi 2022-2025 rahoitus- ja talousjaostoon puheenjohtajat, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

varsinainen jäsen / henkilökohtainen varajäsen

 • pj Annika Kokko, KOK / Virpi Räty, KOK
 • vpj Tapio Havula, KESK / Taneli Kalliokoski, KESK
 • Kimmo Behm, KOK / Jaakko Rainio, KOK
 • Lilli Salmi, KOK / Sari Silventoinen, KOK
 • Irma Pahlman, SDP / Sirkka Rousu, SDP
 • Arto Lindberg, SDP / Eemeli Peltonen, SDP
 • Annika Lappalainen, VIHR / Tiia Lintula, VIHR

§ 6 Hyvinvointialueen valmistelun tilanne

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi suunnitelman vuoden 2022 hyvinvointialueen valmistelusta sekä luonnoksen hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan teknisin korjauksin.

§ 7 Hyvinvointialueen tilinpäätös 2021

Esitys: Aluehallitus päättää

· allekirjoittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi

· saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan teknisin korjauksin.

§ 8 Vaikuttamistoimielinten toimintaedellytykset

Esitys: Aluehallitus päättää

· pyytää hyvinvointialueen kunnissa toimivia vastaavia vaikuttamistoimielimiä kutakin nimeämään kaksi ehdokasta/vaikuttamistoimielin/kunta jäseniksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon sekä nuorisovaltuustoon.

· että ehdotukset nimettävistä henkilöistä pyydetään toimittamaan 5.4.2022

mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 9 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja lisäksi merkittiin tiedoksi, että HUS- perussopimusta koskeviin poliittisiin keskusteluihin osallistuvat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta: väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, Helinä Perttu , Irma Pahlman ja Mari Valve.