Siirry sisältöön

Yhtymävaltuuston päätöksiä 17.2.22

Yhtymävaltuusto
Aika 17.02.2022, klo 18:00
Paikka Teams-kokous

Käsiteltävät asiat

§ 1 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille xx.x. 202x sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Juuso Liinakari ja Kati Lepojärvi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 23.2.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 24.2.2022 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 3 Kuntayhtymän johtajan virkavapaa

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää myöntää kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkoselle osittaista (50 %) virkavapaata tehtävistään 1.3.2022 alkaen hyvinvointialueen valmistelua varten, siihen saakka, kunnes vakituinen hyvinvointialuejohtaja on valittu Keski- Uudenmaan hyvinvointialueelle, kuitenkin enintään 31.12.2022 saakka

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

§ 4 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 5 Kuntayhtymän katsausasiat

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää merkitä katsauksessa pidetyt esitykset tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.