Siirry sisältöön

Esikoululaisten ja 1. – 5.-luokkalaisten maskisuosituksesta kouluissa luovutaan hiihtoloman jälkeen

Huoltovarmuuskeskuksen hankkimia pikatestejä voidaan käyttää oireisten kotitestaamiseen.

Koronavirusta esiintyy edelleen runsaasti Keusoten jäsenkunnissa. Omikronepidemiasta huolimatta perus- ja lukio-opetus on pystytty toteuttamaan lähiopetuksena, sekä ammatillisissa oppilaitoksissa monimuoto-opetuksena. Vaativan tehohoidon tarve on vähentynyt, mutta aikuisten sairaalahoidontarvetta on vielä merkittävästi. Koronavirusrokotteet vähentävät tehokkaasti vakavan koronavirustaudin ja sairaalahoitoon joutumisen riskiä, mutta eivät ole teholtaan riittäviä estämään koronaviruksen väestöleviämistä.

Esikoululaisten ja 1. – 5.-luokkalaisten maskisuosituksesta kouluissa luovutaan 28.2.

Kevätlukukauden alkaessa Keusoten jäsenkuntien alueella otettiin käyttöön lisätoimena esikoululaisten ja 1. – 5.-luokkalaisten kasvomaskit hidastamaan epidemian leviämistä ja yhtäaikaista sairastumista sekä turvaamaan lähiopetuksen aloitus. 5 – 11-vuotiaiden koronarokotuksia on tarjottu Keusotessa 20.12.2021 alkaen.

Esikoululaisten ja 1. – 5.-luokkalaisten maskisuosituksesta kouluissa luovutaan 28.2.2022 hiihtoloman jälkeen. 6.-luokkalaisilla ja sitä vanhemmilla oppilailla ja opiskelijoilla maskisuositus jatkuu kouluissa ja oppilaitoksissa.

Koronapikatestaus ja tartunnoista tiedottaminen

Huoltovarmuuskeskus toimittaa kuntien kautta koronapikatestejä koululaisille, opiskelijoille sekä koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle. Testit voivat saapua kuntiin ja toimipisteisiin eri aikaan. Kotitestauksen tarkoituksena on tukea omaehtoista kotiin sairastamaan jäämistä ja tartuttavana kontaktien välttämistä.

Koronapikatestit on tarkoitettu ensi sijassa koronavirusinfektion todentamiseen oireisella henkilöllä. Nykyisessä epidemiatilanteessa positiivinen testitulos viittaa varsin luotettavasti koronatartuntaan. Koronatartunnan saanut henkilö voi olla tartuttava 5 – 10 vrk oireiden alun jälkeen ja kotiin sairastamaan tulisi jäädä siten vähintään 5 vuorokaudeksi. 2 vuorokauden ajan ei tulisi olla ollut kuumetta ennen kouluun, oppilaitokseen, varhaiskasvatukseen tai työhön paluuta, ja muidenkin oireiden tulisi olla selvästi vähenemässä. Haju- ja makuaistin muutos tai lievä ärsytysyskä ei edellytä poissaolon jatkamista.

Negatiivinen tulos ei ole yhtä luotettava poissulkemaan tartunnan mahdollisuutta. Sen vuoksi on tärkeää, että et mene sairaana kouluun tai oppilaitokseen, vaikka olisit saanut negatiivisen koronavirustestituloksen. Koronapikatestit tunnistavat parhaiten tartunnan, kun oireiden alusta on jo kulunut muutamia päiviä ja siksi oireiden jatkuessa testi tulisi toistaa 1 – 2 kertaa noin 2 vuorokauden välein.

Ilmoita varhaiskasvatukseen/kouluun/oppilaitokseen sairaspoissaolosta. Opetushenkilökunnan, joka on käyttänyt työpäivän ajan FFP2-hengityksesuojainta, ei katsota altistuneen, vaikka olisi oleskellut lähellä tartunnan saanutta.

Testivarmennetun koronatartunnan saanutta kehotetaan kertomaan oma-aloitteisesti tartunnastaan niille, joiden kanssa on ollut yhdessä lähekkäin vapaa-ajallaan oireita edeltävän 2 vuorokauden aikana ja mahdollisesti jo oireiden alettua. Altistuneet voivat seurata, kehittyykö itselle oireita ja halutessaan käyttää kotipikatestiä.

Jos koululaisen, opiskelijan tai henkilökuntaan kuuluvan testi on positiivinen, suosittelemme, että samassa taloudessa asuvat kouluikäiset ja sitä vanhemmat henkilöt tekevät kotitestin, erityisesti jos heillä on oireita.

Koronapikatestit tehdään kotona pakkauksessa olevan ohjeen mukaan. Koronavirustestausta ei suositella 3 kuukautta jo sairastetun koronavirustaudin jälkeen.

Epidemiatilanteesta saa tietoa Keusoten maanantaisin ilmestyvästä koronaviikkotiedotteesta. Kunnat, koulut ja oppilaitokset harkitsevat itsenäisesti, onko tarvetta tarkempaan tiedottamiseen paikallisesta koronatilanteesta.