Siirry sisältöön

Keusoten tuottavuusohjelman tavoitteena yhdenvertaiset ja kustannustehokkuus palvelut

Yhtymähallituksen seminaarissa käsiteltiin laajasti tulevaisuuden sotepalveluiden haasteita ja tarpeita. Nettokustannusten kasvu sotepalveluissa on ollut vuositasolla noin 6 %, mutta väestörakenteessa tapahtuvat muutokset kohdistavat kustannuspainetta erityisesti ikäihmisten palveluihin.

Keusoten tuottavuusohjelmalla vastataan kustannusten nousuun. Tuottavuus syntyy vaikuttavasta palvelutuotannosta, jotka ovat talouden raamin mukaisia, kevyeen palvelurakenteeseen pohjautuvia, ennaltaehkäiseviä ja kustannustehokkaita.

Tuottavuusohjelman tuloksena Keusoten lähineuvonta toteutuu yhdenvertaisesti ja yksilöllisesti keskiuusmaalaisille.

toteaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Rainio.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kriteerit uudistuvat

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 15.2. mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kriteereistä. Uusien kriteerien tavoitteena on selkiyttää kriteerien ymmärrettävyyttä asiakasohjausta tekeville yhteistyökumppaneille sekä asiakkaille.

Jatkossa palvelutarpeen syynä tulee olla mielenterveys –ja/tai päihdeongelmasta aiheutunut pitkäkestoinen toimintakyvyn alentuma eikä pelkkä päihteiden käyttö ilman pitkäaikaista toimintakyvyn alenemaa ja siitä johtuvaa asumisen tuen tarvetta täytä asumispalvelujen kriteerejä. Päivitetyissä kriteereissä korostuu aiempaa enemmän palvelun kuntoutuksellisuus.

Asumispalvelut ovat kuntouttavaa ja tavoitteellista palvelua ensisijaisesti työikäisille asiakkaille, jossa asiakkaan arjenhallinnan sujuminen, asumisen taitojen vahvistaminen, toimintakyvyn ylläpitäminen/edistäminen, yhteiskuntaan osallistumisen (esim. harrastaminen, työtoiminta, kulttuuri) ja itsenäisen selviytymisen tuki ovat keskiössä.

Lisätiedot

  • hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rainio, jaakko.rainio@hyvinkaa.fi, p. 040 741 0911
  • kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi, p. 040 182 5797