Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 18.1.22

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus

Aika: 18.1.2022, kello 17:00

Paikka: Teams

Käsiteltävät asiat

§ 1 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,

kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Kämäri ja Tapio Havula.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 2 Toimien muuttaminen viraksi ja virkojen perustaminen 18.01.2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 3 Vuoden 2022 asiakasmaksut

Esitys: Yhtymähallitus päättää

– hyväksyä edellä esitetyt muutokset ja liitteessä olevat teknisluonteiset korjaukset yhtymähallituksen 21.12.2021 § 197 päättämiin asiakasmaksuihin.

– että tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkistus suoritetaan kokouksessa ja muutokset tulevat voimaan 19.01.2022 alkaen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 4 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 5 Tiedonantoja

Esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.